​Assistans- och säkerhetseknologi

Läs mer om assistansteknologier som ProPILOT Assist med Navi-link, Intelligent aktiv dödvinkelvarnare och Intelligent Around Veiw Monitor mm. 

ProPILOT Assist-teknologi hjälper dig i trafiken och vid parkering

ProPILOT Assist med Navi-link

Nissan ARIYA på motorvägen med ProPILOT med Navi-link

ProPILOT Assist med Navi-link

ProPiLOT Assist med Navi-link följer trafikflödet, håller dig centrerad i ditt körfält och använder navigationssystemets kartdata för att förutse kommande avfarter, korsningar, rondeller osv. [1]

HÅLLER ETT FÖRINSTÄLLT AVSTÅND

HÅLLER DIG CENTRERAD I DITT KÖRFÄLT

SER IN I FRAMTIDEN

Nissan ARIYA vy bakifrån på bil som parkerar med ProPILOT Park

ProPILOT Park

Enkel parkering genom att trycka på knappen ProPILOT Park. Systemet tar över styrning, acceleration, bromsar samt växelväljare och parkerar din Nissan ARIYA lungt och försiktigt. [1]

Teknologier som övervakar allt omkring dig

Driver assist och säkerhet

Vanliga frågor och svar

VILKA ÄR DE TILLGÄNGLIGA SÄKERHETSFUNKTIONERNA FÖR NISSAN ARIYA?

HAR NISSAN ARIYA AUTOMATISK BROMSTEKNOLOGI?

HAR NISSAN ARIYA TEKNOLOGIER SOM HJÄLPER DIG NÄR DU BACKAR?

NÄSTA
Utforska designen
Next photo
Nissan

[1]  ProPILOT Assist finns endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT Assist är ett avancerat assistanssystem som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT Assist är avsett för ”blicken på vägen/händerna på ratten” och endast vid körning på motorväg (med körbanor åtskilda av mitträcken). Navi-link stödjer systemet Identifiering av vägskyltar som dock kan missa att läsa av vägskyltarna under vissa omständigheter. Det är förarens ansvar att läsa av vägskyltarna och följa trafikföreskrifterna. Det är alltid föraren som har ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna, anpassa farten efter vägförhållandena och hela tiden vara beredd att återta kontrollen över bilen. För mer information, läs bilens instruktionsbok.

[2]  Du bör inte förlita dig enbart på tekniska assistansfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar i alla situationer och under alla omständigheter. Begränsningar gällande hastighet och annat gäller. För de villkor som gäller Nissans tekniska lösningar, vänd dig till din Nissan Agent eller gå in på www.nissan.se

[3]  Systemet ska inte användas vid parkering. Bilder och beskrivningar är endast ämnade som vägledning. I vissa fall förekommer bilder på bilar med ej lokalanpassad specifikation och sådana som inte representerar en specifik modell, utrustningsnivå eller ett visst erbjudande. Vissa avbildade detaljer kan eventuellt ej vara tillgängliga vid lansering, eller ej vara tillgängliga som standard utan endast som tillval.
Vilka specifika detaljer och funktioner som finns tillgängliga, som standard eller som tillval (mot extra kostnad), beror på version.