​Assistans- och säkerhetseknologi

Läs mer om assistansteknologier som ProPILOT med Navi-link, Intelligent aktiv dödvinkelvarnare och Intelligent Around Veiw Monitor mm. 

ProPILOT-teknologi hjälpa dig i trafiken och vid parkering

ProPILOT med Navi-link

Nissan ARIYA på motorvägen med ProPILOT med Navi-link

ProPILOT med Navi-link

ProPiLOT med Navi-link följer trafikflödet, håller dig
centrerad i ditt körfält och använder navigationssystemets kartdata för att förutse kommande avfarter, korsningar, rondeller osv. [1]

Håller ett förinställt avstånd

När du aktiverar ProPILOT med Navi-link, med händerna lätt på ratten, håller systemet ett förinställt avstånd till framförvarande fordon. Vid köbildning bromsar bilen in till stillastående och startar sedan och följer trafiken när bilkön börjar rulla. [1]

HÅLLER DIG CENTRERAD I DITT KÖRFÄLT

Systemet övervakar körbanan kontinuerligt och gör små styrningskorrigeringar för att hålla dig centrerad i ditt körfält – även genom mjuka kurvor.

SER IN I FRAMTIDEN

Genom att länka till navigationssystemets kartdata känner ProPILOT med Navi-link till kommande avfarter, rondeller och kurvor – och saktar ner vid behov för en mjukare och mer kontrollerad körning. [1]

Nissan ARIYA vy bakifrån på bil som parkerar med ProPILOT Park

ProPILOT Park

Enkel parkering genom att trycka på knappen ProPILOT Park. Systemet tar över styrning, acceleration, bromsar samt växelväljare och parkerar din Nissan ARIYA lungt och försiktigt. [1]

Teknologier som övervakar allt omkring dig

Driver assist och säkerhet

Vanliga frågor och svar

VILKA ÄR DE TILLGÄNGLIGA SÄKERHETSFUNKTIONERNA FÖR NISSAN ARIYA?

Nissan ARIYA är utrustad med en mängd avancerade förarassistans- och säkerhetsfunktioner som hjälper till att hålla koll runt omkring bilen medan du kör. Systemen kan till och med agera och vidta åtgärder för att undvika en olycka. Systemen består bl.a av: Intelligent frontkollisionsvarning, Intelligent autobroms med fotgängar- och cyklistavkänning, Autobroms bak och Cross Traffic Alert bak, Intelligent trötthetsvarningssystem, intelligent aktiv dödvinkelvarnare och intelligent aktiv filbytesvarnare. Skrolla ner för att läsa mer om förarassistans- och säkerhetsfunktioner som Nissan ARIYA är utrustad med.[2]

HAR NISSAN ARIYA AUTOMATISK BROMSTEKNOLOGI?

Ja, Nissan ARIYA är utrustad med intelligent autobroms fram med fotgängar- och cyklistavkänning. ARIYA kommer även med autobroms bak.

Intelligent autobroms med fotgängar- och cyklistavkänning upptäcker om det finns risk för kollision med en annan bil, fotgängare eller cyklist. Systemet kan automatiskt applicera bromsarna för att stoppa bilen. Nissan ARIYA är även utrustad med Autobroms bak. Det här systemet upptäcker föremål bakom bilen och kan automatiskt aktivera bromsarna för att förhindra en kollision. [2]

HAR NISSAN ARIYA TEKNOLOGIER SOM HJÄLPER DIG NÄR DU BACKAR?

Ja. Nissan ARIYA har autobroms bak och Cross Traffic Alert som hjälpa dig när du backar ut från exempelvis en parkeringsruta. Förutom att upptäcka objekt direkt bakom bilen, kan systemet även detektera bilar som närmar sig från sidan och därför är svåra att se. [2]

NÄSTA
Utforska designen
Next photo
Nissan

[1]  ProPILOT finns endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT är ett avancerat assistanssystem som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT är avsett för ”blicken på vägen/händerna på ratten” och endast vid körning på motorväg (med körbanor åtskilda av mitträcken). Navi-link stödjer systemet Identifiering av vägskyltar som dock kan missa att läsa av vägskyltarna under vissa omständigheter. Det är förarens ansvar att läsa av vägskyltarna och följa trafikföreskrifterna. Det är alltid föraren som har ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna, anpassa farten efter vägförhållandena och hela tiden vara beredd att återta kontrollen över bilen. För mer information, läs bilens instruktionsbok.

[2]  Du bör inte förlita dig enbart på tekniska assistansfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar i alla situationer och under alla omständigheter. Begränsningar gällande hastighet och annat gäller. För de villkor som gäller Nissans tekniska lösningar, vänd dig till din Nissan-återförsäljare eller gå in på www.nissan.se

[3]  Systemet ska inte användas vid parkering. Bilder och beskrivningar är endast ämnade som vägledning. I vissa fall förekommer bilder på bilar med ej lokalanpassad specifikation och sådana som inte representerar en specifik modell, utrustningsnivå eller ett visst erbjudande. Vissa avbildade detaljer kan eventuellt ej vara tillgängliga vid lansering, eller ej vara tillgängliga som standard utan endast som tillval.
Vilka specifika detaljer och funktioner som finns tillgängliga, som standard eller som tillval (mot extra kostnad), beror på version.