Vanliga frågor om Nissan ARIYA

Filtrera
Filtrera

[1] Siffrorna gällande förbrukning blandad körning WLTP.

[2] Siffrorna gällande förbrukning och räckvidd erhålls genom laboratorietester enligt EU:s lagstiftning och är avsedda för jämförelser mellan olika typer av fordon. Informationen avser inte ett särskilt enskilt fordon och utgör inte en del av erbjudandet. Siffrorna avspeglar inte nödvändigtvis det faktiska körresultatet. Tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och icke-tekniska faktorer som topografi och väderförhållanden kan påverka de resultatet. Siffrorna bestämdes under WLTP-testcykeln (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

[3] Nissan ARIYA: förbrukning WLTP: Wh/km: 176-204, CO2-utsläpp g/km: 0. 

[4] Informationen som tillhandahålls baseras på interna testuppgifter. Informationen är vägledande och avser inte ett visst fordon. Informationen är inte en del av erbjudandet. Siffrorna kan variera beroende på faktorer som exempelvis tillvalsutrustning, batteristatus, användandet av klimatanläggningen, underhåll, körbeteende och icke-tekniska faktorer som, topografi och väderförhållanden etc. Resultaten kan variera i verkligheten. Nissan förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra beräknaren när som helst.

[5] Angivna priser är rekommenderade priser. Priser inkluderar 25% moms. Priset inkluderar inte kostnaden för metallic- eller Pearl/Premiumlack. Med reservation för ändringar.

[6] Siffrorna som anges är för batterier på 63 kWh respektive 87 kWh. Tiden är beroende av laddförhållanden, inklusive laddartyp och dess tillstånd, batteritemperatur samt omgivande temperatur vid användningsplatsen. Indikerad tid för snabbladdning kräver användning av en CCS snabbladdare. Nissan ARIYA är utvecklad för att tillgodose majoriteten av daglig körning och är utrustad med en batteriskyddsfunktion som skyddar batteriet vid upprepade snabbladdningar inom en kort tidsrymd. Laddtiden vid upprepade snabbladdningar kan därför öka i de fall när batteritemperaturen aktiverar skyddsfunktionen.

[7] Funktionens respons och användning kan påverkas när bilen får en dålig signal. För optimal användning ska du se till att din bil är i ett område med bra mobiltäckning.

[8] För att använda Nissan Connect krävs en smartphone med ett kompatibelt iOS- eller Android-operativsystem samt ett SIM-kort för både samtals- och datatrafik frånen mobiloperatör. Ladda ner den kostnadsfria appen NissanConnect Services och skapa ett användarnamn och lösenord. Koppla samman din smartphone med dinNissanConnect Services-utrustade bil genom att logga in med användarnamn och lösenord. Alla tjänster kräver mobilnätstäckning.

[9] Du bör inte förlita dig enbart på tekniska assistansfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar i alla situationer och under alla omständigheter. Begränsningar gällande hastighet och annat gäller. För de villkor som gäller Nissans tekniska lösningar, vänd dig till din Nissan Agent eller gå in på www.nissan.se

[10] ProPILOT Assist finns endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT Assist är ett avancerat assistanssystem som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT Assist är avsett för ”blicken på vägen/händerna på ratten” och endast vid körning på motorväg (med körbanor åtskilda av mitträcken). Navi-link stödjer systemet Identifiering av vägskyltar som dock kan missa att läsa avvägskyltarna under vissa omständigheter. Det är förarens ansvar att läsa av vägskyltarna och följa trafikföreskrifterna. Det är alltid föraren som har ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna, anpassa farten efter vägförhållandena och hela tiden vara beredd att återta kontrollen över bilen. För mer information, läs bilens instruktionsbok.

[11] Anslutning av en mobiltelefon till NissanConnect ska endast utföras när bilen står stilla och är parkerad på ett säkert sätt. Allt användande av systemet måste ske i överensstämmelse med gällande lagstiftning. Föraren bör endast använda systemet när det är säkert att göra detta. Som användare ska man vara medveten om risken med att hands-free-tekniken kan ta förarens uppmärksamhet från vägen, vilket kan göra att man inte längre har full kontroll över fordonet.

[12] Vissa delar av läderinredningen kan innehålla syntetiska material.

Bilder och beskrivningar är endast ämnade som vägledning. I vissa fall förekommer bilder på bilar med ej lokalanpassad specifikation och sådana som inte representerar en specifik modell, utrustningsnivå eller ett visst erbjudande. Vissa avbildade detaljer kan eventuellt ej vara tillgängliga vid lansering, eller ej vara tillgängliga som standard utan endast som tillval.

Vilka specifika detaljer och funktioner som finns tillgängliga, som standard eller som tillval (mot extra kostnad), beror på version.