(1) Siffrorna om räckvidd erhålls genom laboratorietester enligt EU:s lagstiftning och är avsedda för jämförelser mellan olika typer av fordon. Informationen avser inte ett särskilt enskilt fordon och utgör inte en del av erbjudandet. Siffrorna avspeglar inte nödvändigtvis det faktiska körresultatet. Tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och icke-tekniska faktorer som väderförhållanden och topografi kan påverka de officiella resultaten. Siffrorna bestämdes under den nya WLTP-testcykeln (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure.
(2) Elförbrukning (Wh/km): blandad körning 180-206; koldioxidutsläpp blandad körning (g/km): 0. Inga koldioxidutsläpp under färd.
(3) Funktioner kommer att vara tillgängliga i nya Townstar Electric som lanseras 2022.
(4) Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor gällande Nissan-teknologier, kontakta din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se/.
(5) ProPILOT Assist finns endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT Assist är ett assistanssystem som kräver att föraren har händerna på ratten och ögonen på vägen. ProPILOT Assist ska endast användas på motorvägar där mötande trafik separeras av ett mitträcke). Navi-link hjälper till att identifiera vägskyltar. Vissa funktioner fungerar inte under alla körsituationer och väderförhållanden. Det är förarens ansvar att vara uppmärksam, köra säkert, hålla hastighetsbegränsningar, även med hänsyn till vägförhållanden och alltid vara beredd att återta kontrollen över fordonet. Läs mer i fordonets ägarhandbok. 
(6) Funktioner endast tillgängliga för LHD.
(7) Apple CarPlay och Android Auto är tillgängliga kostnadsfritt beroende på modell och/eller klass. Kontakta din Nissan-återförsäljare för mer information.
(8) Koldioxidutsläpp och elkonsumtion beroende på länderna.
 (9) Tillbehör som visas kan vara standard och/eller tillval och endast på utvalda versioner. Ytterligare kostnader kan tillkomma.
Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, utrustningsnivå eller erbjudande. Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller tillval (mot en extra kostnad).