JAG VILL BOKA EN PROVKÖRNING

Varför ber vi dig dela dina personuppgifter?

När du delar dina personuppgifter med oss möjligtgör du för Nissan Nordic, Svensk Filial till Nissan Nordic Europe Oy, Finland och Nissan Automotive Europe S.A.S, i egenskap av personuppgiftsansvariga att, tillmötesgå dina önskemål (främst via våra Nissan Agent), skicka relevant information om våra fordon och tjänster, mäta försäljnings-, eftermarknads- och annonsresultat, genomföra nöjdhetsundersökningar, förbättra våra produkter och tjänster och, efter ditt uttryckliga samtycke, skicka personligt anpassad reklam om våra fordon och relaterade tjänster till dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

I egenskap av självständig personuppgiftsansvariga begränsar vi delning av dina personuppgifter till våra Nissan Agent, tjänsteleverantörer och andra enheter inom Nissan-koncernen. De kan därför komma att lämnas ut till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dem.

Dina rättigheter

Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Du kan även invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att de begränsas, ändras eller blockeras.

Du kan när som helst meddela oss att du vill ändra hur dina personuppgifter behandlas genom att kontakta oss via formuläret Begäran om kontroll av personuppgifter, som du hittar på vår webbsida här.

Du hittar mer relaterad information gällande Nissans datasäkerhet och integritet här.

Vi vill hålla dig uppdaterad om våra senaste produkter, tjänster, erbjudanden och kampanjer. Vi respekterar din integritet och frågar därför först.

Jag samtycker till mina personuppgifter behandlas för ändamålet att Nissan Nordic Europe Oy och Nissan Automotive Europe S.A.S skickar marknadskommunikation till mig via (flera kan väljas):

Du kan när som helst ändra dig och återkalla ditt samtycke genom att använda avregistreringslänken nedan. Du hittar mer relaterad information gällande Nissans datasäkerhet och integritet här.

 

* Obligatoriska fält