MILJÖ-DNA

VI BRYR OSS OM MILJÖN

Hållbarhet är kärnan i vår vision och våra företagsprinciper


Hållbarhet är kärnan i vår vision och våra företagsprinciper


Hållbarhet är kärnan i vår vision och våra företagsprinciper


På Nissan går vår företagskultur och våra policyer helt i linje med miljömålen i vår strävan att skapa en renare och bättre framtid för alla


Nissan Green Program

Nissan Green Program

Nissan Green Program

Nissan Green Program - Läs mer om Nissans miljöengagemang inom Nissan Green Program

I praktiken presenterar Nissan Green Program viktiga mätbara förbättringar som vi åtar oss att införa på medellång sikt och därigenom påskyndar vårt arbete för att ta itu med miljöproblem i form av klimatförändringar, resursberoende, luftkvalitet och vattenbrist.