NIssan LCV HUB: LCV-UTBUDET

EN TRANSPORTBIL FRÅN NISSAN FÖR ALLA

TRANSPORTBILAR


[1] Förlita dig inte uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor och förutsättningar relaterade till Nissans teknologier, kontakta din Nissan [1] Förlita dig inte uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor gällande Nissan-teknologier, kontakta din Nissan Agent eller läs mer på www.nissan.se

[2] Nya Townstar Electric lanseras under 2022

[3] Tillverkningsgaranti på 5 år eller 16 000 mil (vilket än kommer först) för hela transportutbudet (med undantag för e-TOWNSTAR som har en tillverkningsgaranti på 5 år eller 10 000 mil för elbilens systemdelar och en garanti för resten av bilen på 3 år eller 10 000 mil)
*Obegränsad körsträcka för garantier på lack, Nissans originaldelar och tillbehör, &vägassistans& och rost.
För ytterligare uppgifter, hänvisa till Nissans garantibroschyr.

Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, utrustningsnivå eller erbjudande. Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller tillval (mot en extra kostnad).