Hør hva de ekte Nissan LEAF-eierne sier om sin bil

100 % ELDRIVNA NISSAN LEAF – ÄGARNAS FAVORIT

Hör vad Nissan LEAF-ägare själva har att säga om bilen