[1] Förlita dig inte uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. Funktioner är beroende av komponentillgång. Vänligen tala med din Nissan-återförsäljare. För villkor gällande Nissan-teknologier, kontakta din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se

[2] Anslutning av en mobiltelefon för att använda NissanConnect ska endast göras om bilen är tryggt parkerad. Användning av systemet ska alltid ske i enlighet med rådande trafiklagstiftning. Förare ska bara använda systemet när det är säkert att göra det. Användare ska vara medvetna om riskerna att användningen av handsfree-teknik kan avleda uppmärksamheten från vägen, vilket skulle kunna påverka förarens kontroll över bilen.

[3] Crew Van och Combi är ej tillgängliga från 1 juli 2022.

[4] Double Cab / Double Tipper är beroende av produkttillgång. Vänligen tala med din Nissan-återförsäljare.

Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, utrustningsnivå eller erbjudande. Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller tillval (mot en extra kostnad).