[1] Siffrorna om räckvidd erhålls genom laboratorietester enligt EU:s lagstiftning och är avsedda för jämförelser mellan olika typer av fordon. Informationen avser inte ett särskilt enskilt fordon och utgör inte en del av erbjudandet. Siffrorna avspeglar inte nödvändigtvis det faktiska körresultatet. Tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och icke-tekniska faktorer som väderförhållanden och topografi kan påverka de officiella resultaten. Siffrorna bestämdes under den nya WLTP-testcykeln (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

[2] Siffrorna som anges är för batterier på 40 kWh (Nissan LEAF) och 62 kWh (Nissan LEAF e+). Tiden är beroende av laddningsförhållanden, inklusive laddartyp och dess tillstånd, batteritemperatur samt omgivande temperatur vid användningsplatsen. Indikerad tid vid snabbladdning kräver användning av en CHAdeMo snabbladdare. Nissan LEAF är utvecklad för att tillgodose majoriteten av daglig körning och är utrustad med en batteriskyddsfunktion som skyddar batteriet under upprepade snabbladdningar inom en kort tidsrymd. Laddtiden vid upprepade snabbladdningar kan därför öka i de fall när batteritemperaturen aktiverar skyddsfunktionen.

[3] ProPILOT är tillgänglig för utvalda modeller och kan bara användas i bilar med automatisk växellåda. ProPILOT är en Advanced Drive-Assist-teknik som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT är endast avsedd för körning på motorväg (med mitträcken) när du har händerna på ratten och ögonen på vägen. Det är förarens ansvar att vara uppmärksam, köra säkert, hålla hastighetsbegränsningar, även med hänsyn till vägförhållanden, och alltid vara beredd att återta kontrollen över fordonet.

[4] Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor gällande Nissan-teknologier, kontakta din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se/

[5] Apple CarPlay och Android Auto är tillgängliga kostnadsfritt beroende på modell och/eller klass. Kontakta din Nissan-återförsäljare eller [telefonnummer/e-postadress] för mer information]

[7] Tillbehör som visas är standard och/eller tillval endast på utvalda bilklasser. Ytterligare kostnader kan tillkomma.

[8] Den maximala AC-laddeffekten från Townstar är 6,6 kW. Den angivna laddtiden baseras på laddning med en typ 2 laddkabel (läge 3) 32A.

Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, utrustningsnivå eller erbjudande. Funktionerna som visas kanske inte är tillgängliga - eller kanske inte är tillgängliga som standard utan bara som tillval. (mot en extra kostnad)