För att kunna garantera säkerheten och den höga kvaliteten som Nissans fordon utlovar, erbjuder Nissan sina kunder en kostnadsfri reparation eller serviceuppdatering av sina bilar.

Återkallelsekampanjer
Återkallelser är förebyggande kontroller som vi ibland gör på en specifik grupp av fordon för att kunna kontrollera ett fel. Vi rekommenderar att du kontaktar din Nissan-återförsäljare så fort som möjligt om du har fått information om att du är berättigad till en kostnadsfri reparation av din bil.

Servicekampanjuppdateringar
Servicekampanjuppdateringar är förebyggande kontroller som vi ibland genomför på specifika grupper av fordon för att kunna garantera kundnöjdheten. De är inte relaterade till säkerheten. Om vi informerar dig om att du kan omfattas av denna typ av kampanj, ska du kontakta oss så fort du kan för att ordna en kostnadsfri uppdatering av din bil.

Jag fick inget brev från Nissan. Hur kan jag kontrollera om mitt fordon har eventuell pågående kampanj?
Nissan har lanserat en särskild frågesektion för Takatas återkallelsekampanj. Klicka på länken längst ner på denna sida. För att ta reda på om det finns fler kampanjer, ska du kontakta din närmaste Nissan-återförsäljare som direkt kan bekräfta om det finns eventuella pågående kampanjer.

Vad du kan förvänta dig från Nissan om du berörs av en återkallelse- eller servicekampanj:

  • En kostnadsfri reparation eller uppdatering för att förebygga att någonting påverkar din Nissan-upplevelse på ett negativt sätt.
  • Vi använder enbart originaldelar från Nissan och reparationen sker hos en auktoriserad Nissan-återförsäljare.
  • Alla reparationer täcks av vår standardservicegaranti.
  • Vi kommer att göra vårt bästa för att boka en service när det passar dig.
  • Kontakta oss via valfritt kommunikationssätt: brev/e-post/telefon.
  • Automatiska uppdateringar för kunder registrerade på webbplatsen eller appen för  You+Nissan.