Nissan IDS Concept in studio

En konceptbil som förkroppsligar Nissans vision av framtidens elbilar med autonom körning och nollutsläpp - Nissan IDS. Vissa ser en framtid med autonom körning där vi lever i en värld av transportbälten som tar människor från punkt A till punkt B, men Nissan IDS-konceptet erbjuder en annan bild av framtiden. Även när Piloted Drive har valts och låter bilen ta hand om körningen, imiterar bilen förarens egna stil och preferenser, från hur den gasar och bromsar till hur den tar kurvor.

Nissan IDS Concept grille
Nissan IDS Concept wheel