Helt nya Nissan X‑Trail med e‑POWER. En ny körupplevelse

e-POWER ger en riktig EV-känsla. I helt nya Nissan X-Trail kombineras avancerade teknologier som levererar en mer lyhörd, tyst och bränsleeffektiv körning - jämfört med en traditionell bensinmotor [1][2]. Systemet består av en bensinmotor som kontinuerligt driver en generator - som laddar ett batteri som i sin tur ger ström till en elmotor som driver bilen. Du får en tystare och framförallt effektivare körning. e‑POWER går även att få i kombination med e‑4ORCE (4-hjulsdrift) med dubbla elmotorer, som ger dig ännu mer kraft och stabil väghållning [3].

Nissan X-TRAIL Körning på väg och NIM-motor

  

  

  

  

Våra elektrifierade alternativ i korthet

Våra elektrifierade alternativ i korthet

Våra elektrifierade alternativ i korthet

  MILDHYBRID
HYBRID e‑POWER FULL ELDRIFT
HUR DET FUNGERAR En bensinmotor stöds av ett batteri under acceleration och körning Drivs av både bensinmotor och elmotor En kombination av en bensinmotor som laddar batteriet och en elmotor som driver hjulen Drivs av en elmotor som får strömmen från ett batteri
VAD DRIVER HJULEN? Bensinmotor El- och bensinmotor Elmotor Elmotor
HUR LADDAS BATTERIET? Laddar vid körning genom regenerativ bromsning Laddar vid körning genom förbränningsmotorn och regenerativ bromsning Laddar vid körning genom förbränningsmotorn och regenerativ bromsning Regenerativ bromsning laddar batteriet. Främst ansluts dock bilen till ett eluttag för att laddas.
BEHÖVER DEN BENSIN? Ja Ja Ja Nej
HUR ÄR KÖRUPPLEVELSEN? Vridmomentassistent med responsiv acceleration Omedelbart vridmoment och tystare körning Omedelbart vridmoment och tyst körning Omedelbart vridmoment och tyst körning
CO2-UTSLÄPP Minskade utsläpp Kraftigt minskade utsläpp Låga utsläpp Noll utsläpp under drift
HUR STOR DEL AV TIDEN DRIVER ELMOTORN BILEN TILL 100%? 0 % Upp till 67 % 100 % 100 %