Denna webbplats tillhandahålls av Nissan Nordic, Svensk Filial till Nissan Nordic Europe Oy, Finland, ett företag registrerat i Sverige med nr. SE516403749001(Nedan kallat ”Nissan”, ”oss”, ”vi” eller ”vår”). Företaget har sitt svenska säte på Esbogatan 12, 164 74 Kista, SVERIGE och förbinder sig att skydda sina användares integritet.Denna sekretesspolicy beskriver vår policy vad gäller eventuella personuppgifter som du kan komma att lämna till oss (eller som vi kan samla in från dig) när du besöker vår webbplats (”Uppgifter”). Vi kommer att använda uppgifterna i enlighet med de tillstånd du lämnat samt i överensstämmelse med Dataskyddslagen (nedan ”lag(en)”).Observera att denna policy endast gäller användningen av de uppgifter som samlas in via vår webbplats eller när du kommunicerar med oss. Den gäller inte sekretesstillämpningar på webbplatser från eventuell tredje part som är länkade från vår webbplats, eller när du kommunicerar med någon annan tredje part (inklusive auktoriserade Nissan Agent).Genom att använda vår webbplats, samtycker du till att vi samlar in och använder dina uppgifter på det sätt som beskrivs i denna policy. Om vi ändrar denna policy, kommer vi att publicera en uppdaterad version på webbplatsen för att du alltid ska känna till vilka uppgifter som samlas in, hur de används och under vilka omständigheter vi kan lämna ut dem.