Skicka in en reklamation

Klicka och välj

Ditt VIN-nummer (17 tecken) låter oss i detalj se vilken bil du äger och hjälper oss att kunna ge ett så exakt svar som möjligt.

ex.: 09-09-2016

Tack för att du inte överskrider 1500 tecken.

Ditt förnamn får bara innehålla bokstäver.

Ditt efternamn får bara innehålla bokstäver.

Denna information är nödvändig för att kunna behandla din begäran. Vi kommer inte att kontakta dig i marknadsföringssyfte, såvida du inte har önskat att vi ska kontakta dig.

Skyddet av dina personuppgifter har hög prioritet hos oss.

Varför behöver du dela dina personuppgifter?

Dela dina personuppgifter gör det möjligt för Nissan Nordic, Svensk Filial till Nissan Nordic Europe Oy, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att tillmötesgå dina önskemål (främst via våra återförsäljare), skicka relevant information om våra fordon och tjänster, mäta försäljnings-, eftermarknads- och annonsresultat, genomföra nöjdhetsundersökningar, förbättra våra produkter och tjänster och, efter ditt uttryckliga samtycke, skicka personligt anpassad reklam om våra fordon och relaterade tjänster till dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

I egenskap av oberoende personuppgiftsansvariga begränsar vi delning av dina personuppgifter till våra Nissan-återförsäljare, tjänsteleverantörer och andra enheter inom Nissan-koncernen. De kan
därför komma att lämnas ut till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dem.

Dina rättigheter.

Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Du kan även invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att de begränsas, ändras eller blockeras.

Du kan när som helst meddela oss att du vill ändra hur dina personuppgifter behandlas genom att helt enkelt skicka ett mail till sweden@nissan-services.eu.

Vi är tacksamma att du är en av våra besökare. Du har ombetts att dela vissa personuppgifter. Skyddet av dina personuppgifter har hög prioritet hos oss. Du hittar mer information om datasekretess hos Nissan genom att klicka här

* Obligatoriska fält