NISSAN SEKRETESSPOLICY

Förbehåll

Nissan förbehåller sig rätten att ändra priser, villkor, modeller, utrustning och tillgänglighet när som helst och även utan förvarning. Alla foton och bilder som visar Nissans fordon och dess utrustning är ej tagna utav fordon som är avsedda för den Svenska marknaden, därför kan det finnas avvikelser mellan bilder och utrustning som finns på websidan och de bilar som finns tillgängliga hos din Nissan-återförsäljare. Bilarna är ofta extrautrustade på fotona.

För att underlätta god service och korrekt administration av bla de garantier som följer med ditt ägande av en Nissan-bil behandlas dina personuppgifter med IT-stöd av Nissan Nordic Europe Sverige. De uppgifter som behandlas är tex namn, adress, uppgifter om bilen och dess service och andra liknande uppgifter. Uppgifterna kan komma att användas om det av säkerhetsskäl för utsändande av vår kundtidning, för framställning av statistik samt för information och marknadsföring. Du kan komma att få intressanta erbjudanden från din Nissan-återförsäljare eller från samarbetspartners till Nissan Nordic Europe Sverige såsom försäkrings- och finansieringsföretag. Om du inte vill ha sådan information, meddela oss skriftligen så kommer dina uppgifter att spärras för sådan användning. Nissan Nordic Europe Sverige inhämtar, uppdaterar och kompletterar dina personuppgifter via andra register med sådan information som är särskilt viktig för god kundservice, information hämtas främst från Centrala Bilregistret och från de auktoriserade återförsäljarbolagen. Den auktoriserade Nissan-återförsäljaren i det distrikt du bor registrerar också dina personuppgifter, huvudsakligen i samma syfte som Nissan Nordic Europe Sverige. Återförsäljaren inhämtar uppgifterna från vårt Bilägar- och Beståndsregister och direkt från dig vid dina kontakter med företaget. Detta gäller i första hand namn- och adressuppgifter, men även uppgifter om verkstadsbesök, service och reservdelsköp. Du kan när som helst begära en rättelse av ev felaktig uppgift. Sådan rättelse rapporteras även till din lokala återförsäljare.

Tillbaka överst på sidan

Beskrivning av personuppgiftsregistret

Denna förteckning är upprättad i enlighet med 5 § DIFS 2001:1 och ersätter således sådan anmälan som avses i 36 § Personuppgiftslagen (SFS 1998:204)

 

1. Personuppgiftsansvarig
Nissan Nordic Europe Oy (nedan “Nissan”)
Företags ID: 1968805-2
Adress:
PO. BOX 45
02151 Espoo
Finland   
Nissan är även personuppgiftsansvarig för kundregister i Finland, Danmark och Norge.


2. Rätt till insyn
Den registrerade har rätt till tillträde till de personuppgifter sin berör honom och som finns i personuppgiftsregistret. Den registrerade har även rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam och annan direktmarknadsföring. Begäran om rätt till tillträde, förbud att behandla och överföra personuppgiftsregister måste undertecknas och skickas till nedanstående adress.
Nissan Nordic Europe Oy
Customer Service
PO. BOX 45
02151 Espoo
Finland
Begäran om rätt till tillträde och begäran om förbud att behandla personuppgifter och förbud att överföra personuppgifter kan också göras personligen på ovannämnda adress. Personuppgifterna kan inspekteras avgiftsfritt en gång per kalenderår.


3. Syftet med personuppgiftsregistret
Personuppgiftsregistret används för att hantera, administrera och underhålla Nissans kundrelationer och för att sända kundbrev, direkt reklam, annonsera och göra offentliggöranden samt för identifiering av kunder på grundval av kunddata genom Nissans media och tjänster i enlighet med Personuppgiftslagen och detta utan att överföra personuppgiftsregistret till tredje man.


4. Syftet med att behandla personuppgiftsregistret
Personuppgiftsregistret skall behandlas i enlighet med den registrerades medgivande eller uppdrag och/eller på grundval av kundrelationen. Registret innehåller delad kunddata från Nissan och dess återförsäljarnätverk. Registret åtkoms endast av Nissan och dess återförsäljarnätverk. Återförsäljare utan direkta kundrelationer äger inte tillträde till sådana uppgifter.


5. Registrets namn
Nissan Nordic Europe Oy kundregister.


6. Innehåll i registret
Följande uppgifter är behandlas i registret:
– Kundens för- och efternamn
– Företagskunders namn och organisationsnummer
– Nissans kund ID
– gatuadress och postnummer
– telefonnummer
– mobiltelefonnummer
– faxnummer
– e-post
– medgivanden och invändningar uppgivna av kunden.

6a. Vanliga uppgiftskällor
Personuppgifterna är mottagna från den registrerade själv i enlighet med gällande personuppgiftslagar och andra tillämpliga lagar. Personuppgifterna uppdateras efter erhållande av specifik information från den registrerade eller genom andra kontakter med kunden. Personuppgifterna kan också uppdateras genom information mottagen från någon annan tillförlitlig källa.


7. Överföring av personuppgiftsregister
Nissan överför eller överlåter inte sina personuppgiftsregister till tredje man som avser att använda personuppgifterna för direktreklam, ej heller överförs eller överlåts personuppgiftsregistret utanför gränserna för EU:s medlemsstater eller utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet utan den registrerades skriftliga samtycke.


8. Intern behandling av personuppgiftsregistret
Personer som behandlar kunddata är belagda med sekretess.
 
8a. Skydd av personuppgiftsregistret
Personuppgiftsregistret förvaras tryggt och kan inte åtkommas utifrån. Databasen kan endast åtkommas genom att använda korrekt användarnamn och lösenord.


9. Förvaring och utsortering av registren
Kundens personuppgifter raderas när de inte längre behövs för det ändamålet de lagrats för.


10. Information rörande behandlingen av uppgifter
Kunden kommer att informeras när kundregistret används om information inte har emottagits direkt från kunden. Kunden skall annars informeras om tiden för inhämtande av informationen.


11.  Koppling till andra register
Nissan Nordic Europe’s kundregister kan sammankopplas med Nissan Nordic Europe’s fordons databas och/eller fordons event databas för att följa upp ”call back” kampanjer osv.

Tillbaka överst på sidan

Thismoments användning av cookies

I denna cookiepolicy beskrivs de cookiefiler som används i anslutning till de tjänster som kallas DEC (Thismoment Distributed Engagement Channel).
Cookiefiler är små textfiler som läggs in i din webbläsare eller dator, surfplatta eller mobiltelefon när du besöker de flesta webbplatser. De används för att webbplatserna ska fungera, eller fungera bättre, liksom för att förse ägarna till webbplatsen med information.
I Thismoments fullständiga integritetspolicy för DEC kan du läsa om hur Thismoment använder de uppgifter som samlats in via DEC.

Cookiefiler som Thismoment lägger in
Analyscookies

Thismoment använder Google Analytics för analys. Ibland samarbetar vi även med Omniture eller andra leverantörer av analysverktyg. Analyscookies används för att samla in information om hur besökare använder webbplatsen. Informationen samlas in i anonym form och den kan röra sådant som hur många som besöker webbplatsen, var de kommit till webbplatsen från och vilka sidor de besöker.
Klicka här för Google Analytics integritetspolicy
Klicka här för Omnitures integritetspolicy

Thismoments cookie för webbplatsgodkännande
Den här cookiefilen används för att vi ska kunna se om en besökare har godkänt användning av cookiefiler från DEC. Cookiefilen är anonym, och inga unika identifieringsuppgifter samlas in.

Thismoments sessionscookie
Den här cookiefilen används för att webbplatsen ska fungera bättre, till exempel för att besökaren ska kunna navigera bland DEC-sidorna. Det är en anonym cookiefil som försvinner när användarsessionen är slut (alltså när besökaren stänger webbläsaren).

Cookiefiler från tredje part
I DEC ingår funktioner från flera olika sociala nätverk. Bland de här funktionerna finns ibland skript eller andra komponenter som kan läsa, och ibland lägga in, cookiefiler från de här sociala nätverken. Thismoment har ingen åtkomst till, och kan inte styra över, de här cookiefilerna eller de uppgifter som de samlar in, men eftersom det är vi som driver DEC måste vi informera om dem och inhämta godkännande för dem.

Facebook
Följande Facebookfunktioner kan vara integrerade med DEC och kan läsa eller lägga in cookiefiler:
Facebooks Gilla-knapp (som användaren kan trycka på för att gilla något på Facebook)
Facebook Connect (som gör att användaren kan logga in på sitt Facebookkonto och interagera med DEC genom det)
Dela på Facebook (som gör att användaren kan dela något på Facebook)
Facebook Social Graph (som tillåter att DEC importerar innehåll från Facebook till DEC, till exempel profilbilder och offentliga Facebookinlägg)
Klicka här för att läsa Facebooks integritetspolicy
Klicka här för information om Facebooks cookiefiler

YouTube och Google
Följande YouTube- och Googlefunktioner kan vara integrerade med DEC och kan läsa eller lägga in cookiefiler:
YouTube-videospelare (som gör att det går att se på YouTube-videoklipp på DEC)
Logga in på YouTube-konto (som gör att användaren kan logga in på sitt YouTube-konto och interagera med DEC genom det)
Google+1-knapp (som gör att användaren kan logga in på sitt Google+-konto och interagera med DEC genom det)
Logga in på Google (som gör att användaren kan logga in på sitt Google-konto och interagera med DEC genom det)
Klicka här för Googles integritetspolicy

Twitter
Följande Twitterfunktioner kan vara integrerade med DEC och kan läsa eller lägga in cookiefiler:
Logga in på Twitter (som gör att användaren kan logga in på sitt Twitterkonto och interagera med DEC genom det)

Dela på Twitter
Klicka här för Twitters integritetspolicy

Flickr
Följande Flickrfunktioner kan vara integrerade med DEC och kan läsa eller lägga in cookiefiler:
Logga in på Flickr (som gör att användaren kan logga in på sitt Flickrkonto och interagera med DEC genom det)
Klicka här för Flickrs integritetspolicy

Instagram
Följande Instagramfunktioner kan vara integrerade med DEC och kan läsa eller lägga in cookiefiler:
Logga in på Instagram (som gör att användaren kan logga in på sitt Instagramkonto och interagera med DEC genom det)
Klicka här för Instagrams integritetspolicy

Pinterest
Följande Pinterestfunktioner kan vara integrerade med DEC och kan läsa eller lägga in cookiefiler:
Pin-it-knappen (som gör att användaren kan nåla upp saker på sin Pinterestsida)
Klicka här för Pinterests integritetspolicy

Tillbaka överst på sidan

Cookies

Vad är cookies?
Cookies är små textfiler som överförs till din dator eller mobiltelefon från de webbplatser du besöker. Cookies behövs för att webbplatserna ska kunna fungera eller för att förbättra användarupplevelsen samt för att förmedla viss information till webbplatsens ägare. Våra cookies innehåller information om dina preferenser online så att vi bättre kan anpassa våra webbplatser till dina intressen.

Hur gör man för att acceptera eller avvisa användandet av cookies?

Användare kan ställa in sina enheter för att acceptera alla cookies, få meddelande när en cookie utfärdas eller att alltid blockera cookies. Det sista alternativet innebär att vissa anpassade tjänster inte kan erbjudas användaren med resultatet att användaren inte kan få åtkomst till alla funktioner på våra webbplatser.

Du kan ställa in din webbläsare så att alla eller bara vissa cookies blockeras. Alla webbläsare är dock olika så använd din webbläsares hjälpmeny för att lära dig hur du ändrar inställningar för cookies.

Hur använder vi cookies?
Informationen i cookies hjälper oss att bättre förstå hur du använder våra webbplatser och gör så att vi kan ge dig en bättre användarupplevelse när du besöker våra webbplatser. Informationen som vi samlar in med cookies kommer inte att användas för att identifiera dig eller för att skicka reklam till dig via e-post eller vanlig post. Vi har inte för avsikt att använda cookies till annonser riktade till barn.

Vilka typer av cookies använder vi och för vilka syften?

Cookies som är nödvändiga av tekniska skäl.
En del av våra cookies är absolut nödvändiga för att använda våra webbplatser eller vissa av deras funktioner. Dessa funktionscookies går inte att avvisa om du vill använda våra webbplatser. Detta inkluderar cookies för att registrera om användaren har samtyckt till att cookies används av vår webbplats eller inte.

Sessionscookies och preferenscookies.
Vi använder sessionscookies för att underlätta användningen av våra webbplatser, till exempel för att göra det möjligt för användaren att bläddra mellan de olika sidorna. Dessa cookies försvinner efter varje avslutad användarsession (till exempel när besökaren stänger webbläsarfönstret). Vi kan också använda cookies som kvarstår under en längre tid för att komma ihåg dina preferenser och val på våra webbplatser. Vanligtvis har dessa cookies inte en livstid överstigande två år.

Analytics-cookies.
Vi använder analytics-cookies för att göra våra webbplatser mer effektiva genom att samla in information om hur många besökare vi har, varifrån besökarna har kommit till webbplatsen och hur de använder webbplatsen (till exempel vilka sidor som har flest besökare). För det här ändamålet använder vi analytics-verktyg från följande leverantörer och relaterade cookies:
Google Analytics : Klicka här för att se Google Analytics sekretesspolicy
Omniture : Klicka här för att se Omnitures sekretesspolicy
ThisMoment : Klicka här för att se ThisMoments sekretesspolicy

Cookies från sociala nätverk.
Vi kan komma att integrera funktioner från tredje parts webbplatser, framför allt från sociala nätverk. Med dessa funktioner följer ibland skript och andra element som kan läsa, och ibland överföra, cookies från sociala nätverk till din enhet. Dessa cookies kan tillåta personalisering av reklamannonsering. Trots att vi inte har någon tillgång till eller kontroll över dessa cookies eller data som samlas in av dessa, och då vi endast driver Nissans webbplats, vill vi informera dig och be om ditt samtycke till dessa element. För vidare information, se listan nedan över möjliga cookies från sociala nätverk.

Facebook.
Följande Facebook-funktioner kan komma att integreras i våra webbplatser och läsa eller överföra Facebook-cookies:
Facebook gilla-knappen (gör det möjligt för användaren att gilla objektet på Facebook)
Facebook Connect (gör det möjligt för användaren att logga in på sitt Facebook-konto för att kommunicera med andra webbplatser via det kontot)
Facebook Dela (gör det möjligt för användaren att dela objektet på Facebook)
Facebook Social Graph (gör det möjligt för våra webbplatser att överföra element från Facebook till våra webbplatser, till exempel profilbilder och offentliga inlägg på Facebook)
Klicka här för att se Facebooks sekretesspolicy
Klicka här för mer information om Facebooks cookies

YouTube och Google.
Följande YouTube- eller Google-funktioner kan integreras i våra webbplatser och läsa eller överföra YouTube eller Google-cookies:
YouTube videospelare (gör det möjligt att se YouTube-videor på våra webbplatser)
Logga in på YouTube-konto (gör det möjligt för användaren att logga in på sitt YouTube-konto och interagera med DEC via det kontot)
Google+1-knappen (gör det möjligt för användaren att tagga objektet på sitt Google+-konto)
Logga in på Google (gör det möjligt för användaren att logga in på sitt Google-konto och interagera med vår webbplats via det kontot)
Klicka här för att se Googles sekretesspolicy (gäller även YouTube)

Twitter.
Följande Twitter-funktioner kan integreras i våra webbplatser och läsa eller överföra Twitter-cookies:
Logga in på Twitter (gör det möjligt för användaren att logga in på sitt Twitter-konto och interagera med våra webbplatser via det kontot)
Twitter dela
Klicka här för att se Twitters sekretesspolicy

Flickr.
Följande Flickr-funktioner kan integreras i våra webbplatser och läsa eller överföra Flickr-cookies:
Logga in på Flickr (gör det möjligt för användaren att logga in på sitt Flickr-konto och interagera med våra webbplatser via det kontot)
Klicka här för att se Flickrs sekretesspolicy

Instagram.
Följande Instagram-funktioner kan integreras i våra webbplatser och läsa eller överföra Instagram-cookies:
Logga in på Instagram (gör det möjligt för användaren att logga in på sitt Instagram-konto och interagera med våra webbplatser via det kontot)
Klicka här för att se Instagrams sekretesspolicy

Pinterest.
Följande Pinterest-funktioner kan integreras i våra webbplatser och läsa eller överföra Pinterest-cookies:
Pin it-knappen (gör det möjligt för användaren att pinna objektet på sin Pinterest-sida)
Klicka här för att se Pinterests sekretesspolicy

Tillbaka överst på sidan