Nissan Garantier

Nissans bilmodeller har utvecklats för att hålla länge, och fullständig garanti skapar trygghet för ägaren.

För Nissans bilar lämnar vi en garanti som varar längre och som är mer omfattande än det som gäller för de flesta andra biltillverkare.

Nybilsgarantin täcker installationsarbetet och samtliga delar och komponenter som visar sig ha material- eller tillverkningsfel.

Dessutom har Nissan som standard upp till 3 års lackgaranti och 12 års rostskyddsgaranti!

Personbilar:
Garantin gäller i 3 år eller 100 000 km (beroende på vad som inträffar först).

Transportbilar:
Garantin gäller i 5 år eller 160 000 km (beroende på vad som inträffar först).

Elbilar:
Garantin gäller i 3 år eller 100 000 km (beroende på vad som inträffar först). Batteri och elkomponenter till drivlinan täcks av en garanti i upp till 5 år.

Ta gärna kontakt med oss om du vill ha ytterligare information om vilka garantivillkor som gäller för en viss bilmodell.


VÅRA TJÄNSTER