Nissans konceptbil i en smart stad-annimation

Nissans vision om en mer hållbar framtid börjar med våra fordon med nollutsläpp, men går mycket längre än så. Vi utformar idén om smarta städer som drivs med ren energi. Vi bygger ut infrastruktur för batteriladdning, främjar bildelning med mera. Var med och gör det enkelt, lättillgängligt och roligare att leva miljömedvetet.