LADDNYCKEL

LADDSESSIONER OCH STATIONER

PRIS

ANVÄNDARKONTO

(1) För LEAF från MY19 och senare

(2) Siffrorna som anges är för batterier på 40 kWh (LEAF) och 62 kWh (LEAF e+). Tiden är beroende av laddförhållanden, inklusive laddartyp och dess tillstånd, batteritemperatur samt omgivande temperatur vid användningsplatsen. Indikerad tid vid snabbladdning kräver användning av en CHAdeMo snabbladdare. Nissan LEAF är utvecklad för att tillgodose majoriteten av daglig körning och är utrustad med en batteriskyddsfunktion som skyddar batteriet under upprepade snabbladdningar inom en kort tidsrymd. Laddtiden vid upprepade snabbladdningar kan därför öka i de fall när batteritemperaturen aktiverar skyddsfunktionen.

Funktionens respons och användning kan påverkas när bilen får en dålig signal. För optimal användning ska du se till att din bil är i ett område med bra mobiltäckning.

Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, klass eller erbjudande. Funktionerna som visas kanske inte är tillgängliga eller kanske inte är tillgängliga som standard utan som tillval (mot en extra kostnad).

Tillgängliga funktioner beror på version, standard eller tillval (mot en extra kostnad).

Siffrorna om räckvidd erhålls genom laboratorietester enligt EU:s lagstiftning och är avsedda för jämförelser mellan olika typer av fordon. Informationen avser inte ett särskilt enskilt fordon och utgör inte en del av erbjudandet. Siffrorna avspeglar inte nödvändigtvis det faktiska körresultatet. Tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och icke-tekniska faktorer som väderförhållanden kan påverka de officiella resultaten. Siffrorna bestämdes under den nya WLTP-testcykeln (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure).

Elförbrukning (Wh/km): blandad körning 180–206; CO2-utsläpp blandad körning (g/km): 0. Inga koldioxidutsläpp under körning.

Funktionens respons och användning kan påverkas när bilen får en dålig signal. För optimal användning ska du se till att din bil är i ett område med bra mobiltäckning.