Framtidens renare och smartare städer

Framför oss ser vi framtidens städer fyllda med nollutsläppsbilar och laddstolpar vid varje gathörn, liksom att alla kan ladda hemma. Smarta städer, där byggnader, bostäder och fordon kommunicerar och interagerar med varandra. Med våra nollutsläppsbilar siktar vi på att säkerställa ett renare, grönare och smartare livsrum för alla.

Ge kraft åt en hel stad

Nissans elbilar är redan inriktade på våra framtida smarta städer. Med våra fordon som mobila energikällor skulle våra städer kunna bli integrerade, gröna livsrum. Elbilar, bostäder, kontor, affärsföretag och avlägsna byar skulle kunna kopplas ihop och bilda ett smart nät, där begagnade batterier skulle kunna användas för att leverera elektricitet. Ren, återvunnen energi skulle delas och förbrukas. Nissan elbilar är framtidens bensinstationer.

GATSMARTA

Hos Nissan planerar vi bortom bilen och har därför skapat vår innovativa Vehicle-to-Grid-teknik. Rörelsen är här. Snart kommer gator omges av hus som utnyttjar denna avancerade Nissan-teknik. Om du kommer hem med gott om el i bilbatteriet, kan din bostad låna energi från bilen eller till och med sälja tillbaka den till nätet. Under tider med toppbelastning och stor efterfrågan, kan du ge någonting tillbaka.

Energi i dina händer

Med vårt banbrytande xStorage-system, kan du spara pengar och ha full koll på din energi, ladda när perioder med låg eltaxa gäller innan du utnyttjar möjligheten att få ström i din bostad när taxorna är högre. Men det blir ändå bättre. Systemet xStorage är framställt av nya eller återvunna NISSAN elbatterier och kan alltså laddas av din elbil via vår V2G-teknik. All energi återvinns för en grönare, effektivare livsstil.