​Teknik för assistans och säkerhet

Teknologi som gör varje resa smartare och kan träda in och assistera vid behov.

Framtidens bilkörning idag

ProPILOT med Navi-link

Nissan QQ Propilote  2D-illustration

Nu kan du köra med mindre stress och mer zen. ProPILOT med Navi-link [1][2] hjälper dig inte bara med att hålla ett förinställt avstånd till fordonet framför och centrera dig i ditt körfält. Systemet använder även inbyggda TomTom®-kartor för att förutsäga kommande kurvor, vägkorsningar, avfarter och anpassar körningen därefter. Systemet kan till och med anpassa farten efter rådande hastighetsbegränsning genom att läsa av vägskyltarna som bilen passerar.

[1] Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma kör- och säkerhetsfunktioner. Det är alltid föraren som bär det yttersta ansvaret. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller. För villkor gällande Nissans tekniska lösningar, tala med din Nissan-återförsäljare eller läs mer på www.nissan.se

[2] ProPILOT är tillgängligt på ett begränsat urval av bilar och endast i kombination med automatisk växellåda. ProPILOT är ett avancerat assistanssystem som dock inte kan förhindra kollisioner. ProPILOT är avsett för ”blicken på vägen/händerna på ratten” och endast för körning på motorväg (med körbanor åtskilda av mitträcken). Navilink stödjer systemet Identifiering av vägskyltar som dock kan missa att läsa av vägskyltarna under vissa omständigheter. Det är förarens ansvar att läsa av vägskyltarna och följa trafikföreskrifterna. Det är alltid föraren som har ansvaret för att hålla sig alert, köra säkert, hålla fartgränserna, anpassa farten efter vägförhållandena och hela tiden vara beredd att återta kontrollen över bilen. För mer information, vänligen läs bilens instruktionsbok.

[3] Head-Up Display är en praktisk funktion som visar viktig information direkt på vindrutan. Systemet tillåter att du får information i siktfältet samtidigt som du håller ögonen på vägen.

Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, klass eller erbjudande. Funktionerna som visas kanske inte är tillgängliga - eller kanske inte är tillgängliga som standard utan bara som tillval mot en extra kostnad.