Nissan QASHQAI Interiörvy av ratt och mittkonsol

Nissan QASHQAI motor

TYSTA MOTORER

Högeffektiva bensinmotorer garanterar en omedelbar acceleration med minimala skakningar i din SUV.

Nissan QASHQAI dörrfoder

DÖRRAR

Isolerade dörrpaneler håller värmen inne och vägbullret ute.

Nissan QASHQAI vägbullersabsorbering

BULLERSABSORBERING

Även övrig karossisolering är strategiskt placerad vilket ger en låg bullernivå inne i kupén.

[1] Anslutning av en mobiltelefon för att använda NissanConnect ska endast göras om bilen är tryggt parkerad. Användning av systemet ska alltid ske i enlighet med rådande trafiklagstiftning. Förare ska bara använda systemet när det är säkert att göra det. Användare ska vara medvetna om riskerna att användningen av handsfree-teknik kan avleda uppmärksamheten från vägen, vilket skulle kunna påverka förarens kontroll över bilen.
[2] Du bör inte förlita dig uteslutande på bekväma körfunktioner. Vissa funktioner kanske inte fungerar under alla förhållanden och omständigheter. Hastighetsbegränsning och andra begränsningar gäller.
[3]  Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, klass eller erbjudande. Funktionerna som visas kanske inte är tillgängliga eller kanske inte är tillgängliga som standard utan bara som tillval. 
[4] Vissa delar av läderinredningen kan innehålla syntetiska material.
Funktionens respons och användning kan påverkas när bilen får en dålig signal. För optimal användning ska du se till att din bil är i ett område med bra mobiltäckning.

Tillgängliga funktioner beror på version - kan vara standard eller tillval (mot en extra kostnad).