Nissan NV250 på sågverk med en man som lastar trävaror