Nissan LEAF uppladdning i ett privat garage

KOM LÄNGRE ÄN NÅGONSIN TIDIGARE
[1] Siffrorna gällande räckvidd baseras på interna testuppgifter. Informationen är vägledande och avser inte ett visst fordon.  Informationen är inte en del av erbjudandet. Siffrorna kan variera beroende på många faktorer som till exempel optimal utrustning, batteristatus, klimatkontroll, underhåll, körbeteende och icke-tekniska faktorer som väderförhållanden, faktiskt resrutt osv. Resultaten kan variera i verkligheten. Nissan förbehåller sig uttryckligen rätten att ändra beräknaren när som helst.

[2] ProPILOT finns tillgängligt på ett begränsat urval av fordon. ProPILOT är en Advanced Drive-Assist™-teknologi men kan inte förhindra kollisioner. ProPILOT är endast avsett för körning på motorväg (med mitträcken) när du har händerna på ratten och ögonen på vägen. Det är förarens ansvar att vara uppmärksam, köra säkert och kunna ta kontroll över fordonet när som helst. 

[3] Väntar ansvarsfriskrivning från NE rättsliga rådet.

[4] Siffrorna som anges är för batterier på 40 kWh (Nissan LEAF) och 62 kWh (Nissan LEAF e+). Tiden är beroende av laddförhållanden, inklusive laddartyp och dess tillstånd, batteritemperatur samt omgivande temperatur vid laddplatsen. Indikerad snabbladdningstid kräver användning av en CHAdeMo snabbladdare. Nissan LEAF är utvecklad för att tillgodose majoriteten av daglig körning och är utrustad med en batteriskyddsfunktion som skyddar batteriet under upprepade snabbladdningar inom en kort tidsrymd. Laddtiden vid upprepade snabbladdningar kan därför öka i de fall när batteritemperaturen aktiverar skyddsfunktionen.

[5] Anslutning av en mobiltelefon för att använda NissanConnect ska endast göras om bilen är tryggt parkerad. Användning av systemet ska alltid ske i enlighet med rådande trafiklagstiftning. Förare ska bara använda systemet när det är säkert att göra det. Användare ska vara medvetna om riskerna att användningen av handsfree-teknik kan avleda uppmärksamheten från vägen, vilket skulle kunna påverka förarens kontroll över bilen.

Tillgängliga funktioner beror på version, som standard eller som tillval (mot en extra kostnad).

Bilder och beskrivningar som visas är för vägledning. I vissa fall kan bilderna föreställa fordon som inte säljs på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, klass eller erbjudande. Funktionerna som visas kanske inte är tillgängliga - eller kanske inte är tillgängliga som standard utan endast som tillval.