Upplev ny Nissan LEAF e+ 3.ZERO

Ny Nissan LEAF e+ 3.ZERO kommer till sommaren och byggs endast i 5.000 exemplar för den europeiska marknaden. Den erbjuder mer kraft och längre räckvidd, upp till 215 hk och en förväntad räckvidd på upp till 385 km* på en laddning. Intelligent kraft som erbjuder dig fler möjligheter och fler km. Pris från 482 500 kr. Anmäl dig och få vårt nyhetsbrev.

NY NISSAN LEAF e+ 3.ZERO

Nissan Intelligent Mobility (NIM) inkluderar ProPILOT*, avancerat förarassistanssystem och e-Pedal som tar dig hem säkert.

Intelligent kraft ger dig upp till 385 km** räckvidd vid blandad körning och tre olika körlägen.
Med intelligent smartphone-integrering är du alltid uppkopplad till din ny Nissan LEAF e+ 3.ZERO.

Ditt förnamn får bara innehålla bokstäver.

Ditt efternamn får bara innehålla bokstäver.

Skyddet av dina personuppgifter har hög prioritet hos oss.

Varför behöver du dela dina personuppgifter?

Dela dina personuppgifter gör det möjligt för Nissan Nordic, Svensk Filial till Nissan Nordic Europe Oy, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att tillmötesgå dina önskemål (främst via våra återförsäljare), skicka relevant information om våra fordon och tjänster, mäta försäljnings-, eftermarknads- och annonsresultat, genomföra nöjdhetsundersökningar, förbättra våra produkter och tjänster och, efter ditt uttryckliga samtycke, skicka personligt anpassad reklam om våra fordon och relaterade tjänster till dig.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

I egenskap av oberoende personuppgiftsansvariga begränsar vi delning av dina personuppgifter till våra Nissan-återförsäljare, tjänsteleverantörer och andra enheter inom Nissan-koncernen. De kan därför komma att lämnas ut till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dem.

Dina rättigheter.

Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Du kan även invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att de begränsas, ändras eller blockeras.

Du kan när som helst meddela oss att du vill ändra hur dina personuppgifter behandlas genom att helt enkelt skicka ett mail till sweden@nissan-services.eu

Vi är tacksamma att du är en av våra besökare. Du har ombetts att dela vissa personuppgifter. Skyddet av dina personuppgifter har hög prioritet hos oss:

Du kan när som helst ändra dig genom att använda länken för säga upp våra meddelanden. Du hittar mer information om datasekretess hos Nissan genom att klicka här.

* Obligatoriska fält

* ProPILOT är endast tillgängligt på vissa versioner. ProPILOT är ett förarassistanssystem och kan inte aktivt undvika olyckor.ProPILOT är avsett för vägar med separerade körfält och alltid under förarens översyn med händer på ratten.Det är förarens ansvar att vara alert, köra säkert och ha möjlighet att ta kontroll över bilen vid varje tillfälle.

** Energiförbrukning blandad körning (Wh/km): 180-206. CO2 blandad körning (g/km): 0 vid körning (och laddning från förnyelsebar energikälla). Siffror gällande räckvidd baseras på laboratorietester i enlighet med EU-lagstiftning och är avsedda för att jämföra olika bilmodeller. Informationen refererar inte till en specifik bil och Nissan kan inte garantera dessa siffror. Siffrorna reflekterar nödvändigtvis inte verklig körning och tillvalsutrustning, underhåll, körsätt och väderförhållanden kan påverka resultatet. Siffrorna sattes under den nya WLTP testcykeln (Worldwide harmonizied Light vehicle Test Procedure).