Här är din Nissan ARIYA
Granska
Version:
Specifikationer:
Pris

Exteriör färg:
Interiör färg:
Fälgar:
Totalt pris:  (1)
Deposition:

Du kan göra förändringar i beställningen av din Nissan ARIYA, fram tills din slutgiltiga beställning slutförts och bekräftats av din Nissan-återförsäljare.

Vill du avbryta din onlinebokning? Din depositionen kan upphävas fram tills beställningen är slutförd hos din Nissan-återförsäljare.

Fortsätt

Bokningsöversikt

Välj Nissan-återförsäljare

No dealer selected
 

HITTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE

Alla återförsäljare i vår lista

Dessa är alla %number% återförsäljare i Sverige

Varför behöver du dela dina personuppgifter?Dela dina personuppgifter gör det möjligt för Nissan Nordic, Svensk Filial till Nissan Nordic Europe Oy, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att tillmötesgå dina önskemål (främst via våra återförsäljare), skicka relevant information om våra fordon och tjänster, mäta försäljnings-, eftermarknads- och annonsresultat, genomföra nöjdhetsundersökningar, förbättra våra produkter och tjänster och, efter ditt uttryckliga samtycke, skicka personligt anpassad reklam om våra fordon och relaterade tjänster till dig.Med vem delar vi dina personuppgifter?I egenskap av oberoende personuppgiftsansvariga begränsar vi delning av dina personuppgifter till våra Nissan-återförsäljare, tjänsteleverantörer och andra enheter inom Nissan-koncernen. De kan därför komma att lämnas ut till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, men vi vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda dem.Dina rättigheter.Du kan få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat standardformat. Du kan även invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller begära att de begränsas, ändras eller blockeras.Du kan när som helst meddela oss att du vill ändra hur dina personuppgifter behandlas genom att helt enkelt skicka ett mail till sweden@nissan-services.eu.

Vi är tacksamma att du är en av våra besökare. Du har ombetts att dela vissa personuppgifter. Skyddet av dina personuppgifter har hög prioritet hos oss :

Jag tar gärna emot annonser som uppfyller mina förväntningar.

Bilderna som visas är för handledning. Avbildad karossfärg kan i nyans avvika något i verkligheten. I vissa fall är bilderna tagna på fordon som inte finns på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, klass eller erbjudande. De egenskaper som visas kanske inte är tillgängliga, eller är begränsade till vissa utrustningsnivåer.

(1) Priset inluderar vald version, karossfärg och eventuell extrautrustning

Redigera din beställning
Bilderna som visas är för handledning. Avbildad karossfärg kan i nyans avvika något i verkligheten. I vissa fall är bilderna tagna på fordon som inte finns på den svenska marknaden och inte representerar någon specifik modell, klass eller erbjudande. De egenskaper som visas kanske inte är tillgängliga, eller är begränsade till vissa utrustningsnivåer.

(1) Priset inluderar vald version, karossfärg och eventuell extrautrustning