Styr klimatanläggningen med den Intelligenta nyckeln iKey. Du kan även använda din dator eller smartphone*.
CARWING-systemet möjliggör att du kan ladda din Nissan e-NV200 Evalia via fjärrstyrning.

 

*Underhåll och program kan tillhandahållas av tredje part, bortom Nissans kontroll, och kan komma att ändras utan föregående meddelande eller skyldighet mot Nissan eller dess ombud (inklusive, men inte begränsat till, annullerade/indragna tjänster av tredje parter). Vissa fjärrfunktioner kräver en kompatibel telefon eller enhet som inte ingår i fordonet. Tillgång till mobilnät tillhandahålls av mobilföretagen och är inte under Nissans kontroll. Mobilnät är inte tillgängliga i alla områden. Roaming-avgifter och/eller dataförbrukningsavgifter kan tillkomma. Nissan ansvarar inte för något byte eller eventuell uppgradering av utrustning eller tillhörande kostnader som kan krävas för fortsatt drift på grund av ändringar av tjänster