Välkommen på ett tryggt och säkert sätt

Tillsammans strävar vi framåt

Våra Nissan-återförsäljare håller öppet i hela landet. För att säkerställa din trygghet och följa myndigheternas rekommendationer, tillämpar vi en rad åtgärder som syftar till att du ska kunna köpa- eller lämna in en bil på service och känna dig helt bekväm. Läs vidare för mer information. Vi ser fram emot att få träffa dig!

 

Ditt Nissan Team.

Våra Nissan-återförsäljare håller öppet i hela landet. För att säkerställa din trygghet och följa myndigheternas rekommendationer, tillämpar vi en rad åtgärder som syftar till att du ska kunna köpa- eller lämna in en bil på service och känna dig helt bekväm. Läs vidare för mer information. Vi ser fram emot att få träffa dig!

 

Ditt Nissan Team.

Våra Nissan-återförsäljare håller öppet i hela landet. För att säkerställa din trygghet och följa myndigheternas rekommendationer, tillämpar vi en rad åtgärder som syftar till att du ska kunna köpa- eller lämna in en bil på service och känna dig helt bekväm. Läs vidare för mer information. Vi ser fram emot att få träffa dig!

 

Ditt Nissan Team.
VANLIGA FRÅGOR

Status gällande öppna Nissan-återförsäljare

Håller Nissan-återförsäljarna öppet i Sverige?

Samtliga Nissan-återförsäljare är öppna.

Har det skett några förändringar gällande öppettider?

Inga generella förändringar har gjorts, men kontakta gärna din närmaste Nissan-återförsäljare för mer infomation innan besöket.

Sanitetsåtgärder hos Nissan-återförsäljare

Hur genomförs den sociala distanseringen hos Nissan-återförsäljarna?

Nissan-återförsäljarna följer våra myndigheters rekommendationer.

Vilken skyddsutrustning och vilka processer ska finnas på plats för att säkerställa att det är tryggt hos Nissan-återförsäljaren?

Nissan-återförsäljarna följer våra myndigheters rekommendationer. De har dessutom implementerat ytterligare sanitetsprocesser gällande utrustning och lokaler och ska tillhandahålla rengöringsgel samt sanera bilarna före och efter service samt vid provkörningar.

Digitala verktyg

Vilka digitala verktyg finns tillgängliga för att jag ska kunna förbereda mitt besök hos en Nissan-återförsäljare?

Nissan kundservice kan kontaktas via chat på nissan.se där frågor kan ställas. Nissan-återförsäljaren kan även kontaktas via telefon eller e-mail.

Finns det några specifika steg som kan slutföras på nätet istället för att fysiskt träffas?

En provkörning kan bokas via nissan.se. Flera Nissan-återförsäljarna erbjuder även bokning av servicetider via webben - om inte går det alltid bra att ringa och boka tid. 

Kontaktfri leverans och eftermarknadsservice

Finns det en kontaktfri leveransprocess framtagen för att jag tryggt ska kunna ta emot min nya bil?

Ja, Nissan-återförsäljaren ser till att bilen och dess nycklar är sanerade innan överlämnandet.

Finns det en kontaktfri serviceprocess framtagen för att jag tryggt ska kunna ta emot min nyservade bil?

Ja, Nissan-återförsäljaren ser till att bilen och dess nycklar saneras innan och efter genomförd service.