TERM

Fråga Svar
Vad är VIN-kod? VIN är en förkortning för Vehicle Identification Number, det unika nummer som kallas chassinummer på svenska. Chassinumret hittar du genom att titta på instrumentpanelen på förarsidan. Det enklaste sättet att se det är att ställa sig utanför bilen på förarens sida och titta mot hörnet av instrumentbrädan där den möter vindrutan.
Vad är energikostnad? Energikostnaden är förhållandet mellan körsträckan och elförbrukningen. Ju fler km/kWh och ju mindre kWh/km man kan uppnå desto lägre är energikostnaden.
Vad är favoriter? (Informationsflöden) Detta är en funktion som du kan använda för att få direkt åtkomst till informationsflöden som färdplanen.
Vad är en resa? En resa börjar när du slår på tändningen och avslutas när du stänger av tändningen.
Vad är ekoträdet? Ekoträdet är namnet på det träd som visas på ekoindikatorn. Det visar ditt bidrag till ekologisk körning.

KONTO

Fråga Svar
Vad är mitt användar-ID? För NissanConnect EV är din e-postadress ditt användar-ID. Det är unikt för ditt You+Nissan-konto. Det är giltigt så länge du har ett You+Nissan-konto.
Vad händer om jag glömmer bort mitt användar-ID? För NissanConnect EV är din e-postadress ditt användar-ID. Om du ibland använder en annan e-postadress, titta efter bekräftelsemeddelandet från You+Nissan i dina inkorgar.
Vad händer om jag glömmer bort mitt lösenord? Klicka "Glömt ditt lösenord?" på startsidan för You+Nissan och följ instruktionerna.

LOGGA IN

Fråga Svar
Jag loggades ut från webbportalen för You+Nissan eller NissanConnect EV-appen. Varför?
Endast en enhet kan vara inloggad åt gången. Om du loggar in på You+Nissan-webbportalen eller på NissanConnect EV-appen, kommer du att loggas ut från en annan pågående inloggning.
Kan jag logga in på flera skärmar eller enheter med samma ID? Du kan bara logga in på ditt konto via webbportalen och via mobilapplikationen på en enhet åt gången.

ANVÄNDARNAMN

Fråga Svar
Vad används mitt användarnamn till?
Ditt användarnamn används för att identifiera din bil i den regionala och globala ekotävlingen.

E-POSTADRESS

Fråga Svar
Jag får inga e-postmeddelanden även om jag har ställt in e-postinställningarna.
Kontrollera dina e-postinställningar i Anslutna tjänster/sektionen om meddelandeinställningar.

FJÄRRSTYRNING

Fråga Svar
Jag kan inte starta fjärrladdningen.
Fjärrladdning fungerar inte om laddningskabeln inte är inkopplad på rätt sätt. Det fungerar inte heller om bilens startknapp är aktiverad och bilen är igång, eller om du befinner dig på en plats utan täckning av mobilnätet.
Kan jag avbryta fjärrladdningen från min dator eller mobila enhet? Nej, du kan tyvärr inte avbryta fjärrladdningen från en dator eller mobil enhet. Koppla ur kabeln om du vill avbryta laddningen.
När avbryts fjärrladdningen? Den avbryts automatiskt när batteriet är fulladdat. Den avbryts också när kabeln dras ut eller när bilens startknapp är aktiverad.
Kan jag starta snabbladdningen från datorn eller mobilen med NissanConnect EV?
Nej, det går tyvärr inte. Fjärrladdning är endast tillgängligt för normal laddning.
Kan jag stoppa fjärrklimatkontrollen från min dator eller mobila enhet? Ja, du kan stänga av klimatkontrollen via kontrollpanelen för de anslutna tjänsterna.
Varför kan jag inte starta fjärrklimatkontrollen? Fjärrklimatkontroll fungerar inte om laddningskabeln inte är inkopplad korrekt eller om batteriet börjar bli svagt. Det fungerar inte heller om bilens strömbrytare är på eller om du befinner dig på en plats utan täckning av mobilnätet.
När stoppar fjärrklimatkontrollen? Den avbryts efter upp till två timmars drift via laddningskabeln. Under batteridrift avbryts den efter upp till 15 minuter. Den avbryts också när kabeln dras ut eller när bilens strömbrytare är på.
Kan jag ändra temperaturen med fjärrklimatkontrollen? Både ja och nej, på vissa årsmodeller är det möjligt - men inte på alla. På modeller där det inte går, ställer fjärrklimatkontrollen automatiskt in en behaglig temperatur på runt 25 grader. Det framgår i appen om möjlighet finns att justera temperaturen.
Kan jag starta fjärrladdningen medan fjärrklimatkontrollen är igång? Ja. I detta fall utförs fjärrladdningen samtidigt som fjärrklimatkontrollen är igång.
Kan jag starta fjärrklimatkontrollen under pågående laddning? Ja. I så fall arbetar fjärrklimatkontrollen samtidigt som fjärrladdningen pågår.
Kommer laddningsstatus att meddelas även vid snabbladdning? Ja, laddningsstatus meddelas när snabbladdningen är slutförd eller avbryts.
I vilka situationer utöver avslutad laddning kommer laddningsstatus att meddelas? Laddningsstatus meddelas när laddningskabeln dras ut eller om ett strömavbrott inträffar.
Hur ställer jag in temperaturen för fjärrklimatkontrollen? Du kan justera klimatkontrollens temperatur i bilen i kontrollpanelen: Tryck på knappen ”Noll utsläpp” > Inställningar > Timer/Fjärrkontroll – Ställ in temperatur.
Kan jag ställa en timer medan klimatkontrollen redan är aktiverad? Även om den är PÅ kan en ny timertid ställas in för att aktivera klimatkontrollanläggningen vid en senare tidpunkt. Det kommer inte att avbryta pågående inställning för klimatkontrollanläggningen.
Kan jag ställa in flera timers? Endast en timertid ställas in åt gången. När en ny timertid skapas samtidigt som en tidigare redan är inställd, avbryter och ersätter den nya timertiden den tidigare inställningen.

KÖRHISTORIK

Fråga Svar
Den körsträcka som visas på skärmen stämmer inte överens med den som visas i bilen.
Det är körsträckan efter att du aktiverade ditt konto. Den kan skilja sig från den som visas i bilen.
Hur kan jag beräkna mina koldioxidbesparingar? Vi vet att vi kan minska koldioxidutsläppen under körning med en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR (som är en ICE-bil i motsvarande storlek).

MIN KÖRSTIL

Fråga Svar
Hur fastställer ni nivån?
Vi fastställer nivån efter hur långt resultatet ligger från genomsnittet. Genomsnittsnivån är 3.
Hur många poster visas? Du kan se de fem senaste posterna i färdhistoriken på sidan för mobila enheter. Använd hemsidan för datorer om du vill se fler.

ELPRISSIMULATION

Fråga Svar
Hur kan jag beräkna mina koldioxidbesparingar?
Vi tror oss veta att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att köra en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR, en bensindriven ICE-bil i motsvarande storlek.
Varför skiljer sig de visade resultaten från de faktiska resultaten?
Befintliga elanvändningsvärden varierar för varje kontrakt. Det beror även på tiden på dygnet. Därför ska denna tjänst endast användas som en vägledning.

REGIONAL RANKING

Fråga Svar
Hur klassificerar ni Platina, Guld, Silver och Brons?
Vi rankar dem baserat på listan över den genomsnittliga månatliga energikostnaden. Platina: topp 20 % Guld: topp 20–50 % Silver: 50–80 % Brons: mindre än 80 %.
   

VÄRLDSRANKING

Fråga Svar
Vad är skillnaden mellan månadsvis, veckovis och daglig ranking?
Definitionerna är som följer. Månadsvis: Rankingen baseras på det värde som beräknas varje månad. Den visar ett ackumulerat värde. Endast energikostnaden visar ett medelvärde. Ett nytt värde beräknas nästa månad. Värdet uppdateras varje dag så att du kan se förloppet.
Det finns tre typer av ranking på datorversionen av webbplatsen: månadsvis, veckovis och daglig ranking. Vilka finns tillgängliga i informationsflödet?
Daglig ranking är tillgänglig.
Varför får jag ingen världsranking även om jag har anmält mig? Om kördata inte uppdateras efter mer än 7 dagar kommer den inte längre att beräkna värdet för daglig ranking. Det tar några dagar att visa uppladdade kördata.
   
   

VÄRLDENS EKOSKOG

Fråga Svar
Vad står trädikonen för?
Trädikonens storlek står för det inlästa antalet ekoträd i tre regioner (Nordamerika, Europa och Japan).
Hur kan jag beräkna mina koldioxidbesparingar?
Vi tror oss veta att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att köra en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR, en bensindriven ICE-bil i motsvarande storlek.

LOGGA IN FRÅN EN MOBIL ENHET

Fråga Svar
Vad är ”Kom ihåg mig”?
När du har konfigurerat Enkel inloggning behöver du inte ange ditt användar-ID och lösenord varje gång. Denna tjänst är endast tillgänglig i modeller med en funktion för överföring av individuell igenkänningsinformation.
Vad är ”Kom ihåg mig”?
När du har konfigurerat ”Kom ihåg mig” behöver du inte ange ditt användar-ID och lösenord varje gång, men du måste logga in manuellt.
Vad är ”Håll mig inloggad”? När du väl har konfigurerat ”Håll mig inloggad” på NissanConnect EV-appen, kommer du automatiskt att omdirigeras till din instrumentpanel. För att kunna välja bort detta alternativ ska du logga ut från appen.

UNDERHÅLLSVARNINGAR

Fråga Svar
Vad är en underhållsvarning?
Underhållsvarningarna som visas i din kontrollpanel anpassas till de regelbundna underhållstiderna, baserat på antalet körda kilometer. De är enbart till för vägledning, och de bör inte ersätta behovet av att följa ditt definierade serviceschema baserat på tid eller körsträcka.
Vad ska jag göra när jag får en underhållsvarning?
Du bör kontakta din återförsäljare och boka en kontrollservice.