TERM

Fråga Svar
Vad är VIN-kod?
VIN är en förkortning för Vehicle Identification Number, det unika nummer som kallas chassinummer på svenska. Chassinumret hittar du genom att titta på instrumentpanelen på förarsidan. Det enklaste sättet att se det är att ställa sig utanför bilen på förarsidan och titta mot hörnet där vindrutan möter instrumentbrädan.
Vad är energikostnad?
Energikostnaden är förhållandet mellan körsträckan och elförbrukningen. Ju fler km/kWh och ju mindre kWh/km man kan uppnå desto lägre är energikostnaden.
Vad är favoriter? (Informationsflöden)
Detta är en funktion som du kan använda för att få direkt åtkomst till informationsflöden som internet och färdplanen.
Vad är en resa? En resa börjar när du slår på tändningen och avslutas när du stänger av tändningen.
Vad är ekoträdet?
Ekoträdet är namnet på det träd som visas på ekoindikatorn. Det visar ditt bidrag till ekologisk körning.

MÅTTENHET

Fråga Svar
Hur kan jag växla från miles till kilometer?
Måttenheten är konfigurerad utifrån landet som du registrerade när du loggade in på You+Nissan CARWINGS. Den visas på webbplatsen, i e-post och informationsutskick. När du väl har registrerat i ett land så kan du inte byta måttenhet.

KONTO

Fråga Svar
Kan jag använda samma användar-ID för en annan bil?
Ett inloggnings-ID för CARWINGS fungerar bara för en Nissan LEAF åt gången.
Är fler än ett användar-ID tillgängligt med samma bil?
Du kan ha flera inloggnings-ID för CARWINGS samtidigt för samma Nissan LEAF.
Vad ska jag göra när jag säljer min Nissan LEAF?
Vi rekommenderar dig att ta bort bilen från ditt existerande You+Nissan CARWINGS-konto.
Kan jag använda mitt tidigare användar-ID om jag byter till en annan bil? Du kan bara återanvända ditt tidigare användar-ID vid registrering om kontot med ditt tidigare användar-ID togs bort.
Vad händer om jag glömmer bort mitt användar-ID? Du kan finna det på navigationsskärmen. Du kan också finna det genom att logga in på ditt CARWINGS-konto med din e-postadress och ditt lösenord och genom att klicka på "Konfiguration" och sedan "CARWINGS UPPDATERING".
Vad händer om jag glömmer bort mitt lösenord? Klicka på "Glömt ditt lösenord?" på startsidan för You+Nissan och följ instruktionerna.

LOGGA IN

Fråga Svar
Jag loggades ut från CARWINGS eller NissanConnect EV-appen. Varför?
Endast en enhet kan vara inloggad åt gången. Om du loggar in på You+Nissan CARWINGS-portalen eller på NissanConnect EV-appen, kommer du att loggas ut från en annan pågående inloggning.

ANVÄNDARNAMN

Fråga Svar
Vad används mitt användarnamn till?
Ditt användarnamn används för att identifiera din bil i den regionala och globala ekotävlingen.

E-POSTADRESS

Fråga Svar
Hur många e-postadresser kan jag registrera för att ta emot meddelanden?
Du kan registrera upp till 3 olika e-postadresser, inklusive den som du använde under din registrering.
Jag får inga e-postmeddelanden
Se till att inställningarna för meddelanden är rätt konfigurerade. Du kan konfigurera inställningarna för meddelanden antingen på webbportalen för You+Nissan CARWINGS eller direkt i NissanConnect EV-appen.

FJÄRR

Fråga Svar
Jag kan inte starta Batteristatuskontroll, Fjärrladdning eller Fjärrklimatkontroll.
Först ska du se till att du har gått igenom alla steg i registreringsprocessen. Din bil måste ha nätverkstäckning. Om problemet kvarstår ska du kontakta Nissan Customer Services.
Jag kan inte starta fjärrladdningen.
Fjärrladdning fungerar inte om laddningskabeln inte är inkopplad på rätt sätt. Det fungerar inte heller om bilens strömbrytare är på (det kommer bara att fungera när strömbrytaren är av) eller om du befinner dig på en plats utan täckning av mobilnätet.
Kan jag avbryta fjärrladdningen från min dator eller mobila enhet?
Nej, du kan tyvärr inte avbryta fjärrladdningen från en dator eller mobil enhet. Koppla ur kabeln manuellt om du vill avbryta laddningen.
När avbryts fjärrladdningen?
Den avbryts automatiskt när batteriet är fulladdat. Den avbryts också när kabeln dras ut eller när bilens startknapp är aktiverad.
Kan jag starta snabbladdning från min dator eller mobila enhet?
Nej, det går tyvärr inte. Fjärrladdning är endast tillgängligt för normal laddning.
Jag kan inte starta Fjärrklimatkontroll. Fjärrklimatkontroll fungerar inte om laddningskabeln inte är inkopplad korrekt eller om batteriet börjar bli svagt. Det fungerar inte heller om bilens startknapp är aktiverad och bilen är igång, eller om du befinner dig på en plats utan täckning av mobilnätet.
Kan jag stoppa fjärrklimatkontrollen från min dator eller mobila enhet?
Ja, du kan stoppa klimatkontrollen via webbportalen för You+Nissan CARWINGS eller från NissanConnect EV-appen.
När stoppar fjärrklimatkontrollen?
Den avbryts efter upp till två timmars drift via laddningskabeln. Under batteridrift avbryts den efter upp till 15 minuter. Den avbryts också när kabeln dras ut eller när bilens startknapp är aktiverad.
Kan jag ändra temperaturen med fjärrklimatkontrollen?
Både ja och nej, på vissa årsmodeller är det möjligt - men inte på alla. På modeller där det inte går, ställer fjärrklimatkontrollen automatiskt in en behaglig temperatur på runt 25 grader. Det framgår i appen om möjlighet finns att justera temperaturen.
Kan jag starta fjärrklimatkontrollen under pågående laddning?
Ja. I så fall arbetar fjärrklimatkontrollen samtidigt som fjärrladdningen pågår.
Kan jag starta fjärrladdningen medan fjärrklimatkontrollen är igång?
Ja. I detta fall utförs fjärrladdningen samtidigt som fjärrklimatkontrollen är igång.
Kommer laddningsstatus att meddelas när den är slutförd även vid snabbladdning?
Ja, laddningsstatus meddelas endast när snabbladdningen är slutförd eller avbryts.
I vilka andra situationer utöver avslutad laddning kommer laddningsstatus att meddelas?
Laddningsstatus meddelas också när laddningskabeln dras ut eller om ett strömavbrott inträffar.
Hur lång tid tar det att aktivera bilens klimatanläggning?
När timern är inställd kan det ta upp till 5 minuter innan klimatkontrollen startar.
Hur länge kommer klimatkontrollen att fortsätta i bilen medan den laddas och inte laddas?
Om din bil är urkopplad kommer klimatkontrollen att fortsätta under maximalt 15 minuter. Om din bil är inkopplad kommer systemet att kontrollera temperaturen i kupén 2 timmar innan avfärd och avgör när klimatkontrollen ska starta för att uppnå avsedd temperatur.
Hur ställer jag in temperaturen för fjärrklimatkontrollen? För EUROLEAF kan du justera klimatkontrollens temperatur i bilen: Tryck på knappen ”Noll utsläpp” > Inställningar > Timer/Fjärrkontroll – Ställ in temperatur.
Kan jag ställa en timer medan klimatkontrollen redan är aktiverad? Även om den är PÅ kan en ny timertid ställas in för att aktivera klimatkontrollanläggningen vid en senare tidpunkt. Det kommer inte att avbryta pågående inställning av klimatkontrollen.
Kan jag ställa in flera timers? Endast en timertid kan ställas in. Om du skapar en ny timertid samtidigt som en tidigare redan är inställd, avbryter och ersätter den nya timertiden den tidigare inställningen.

KÖRHISTORIK

Fråga Svar
Det finns en skillnad mellan köravståndet som visas i bilen och det som visas i webbportalen/applikationen.
Det kommer att finnas en skillnad på grund av att informationen som visas på mätaren är annorlunda än den som visas i navigationssystemet, eftersom navigationssystemet börjar räkna från när kontot först skapades.
Vad är minskat koldioxidutsläpp? Hur beräknar ni det?
Vi tror oss veta att vi kan minska koldioxidutsläppen genom att köra en 100 % eldriven bil. Koldioxidutsläppen beräknas genom att jämföra körsträckan med hjälp av en Nissan PULSAR, en bensindriven ICE-bil i motsvarande storlek.

MIN KÖRSTIL

Fråga Svar
Hur konfigurerar ni nivån för mitt körsätt?
Vi fastställer nivån i enlighet med avståndet till genomsnittet. Genomsnittsnivån är 3.
Hur mycket körhistorik visas?
Du kan se körhistoriken för de 5 senaste resorna på NissanConnect EV-appen. Om du behöver mer historik ska du använda You+Nissan CARWINGS webbportal.

ELPRISSIMULATION

Fråga Svar
Vad är minskat koldioxidutsläpp? Hur beräknar ni det?
Vi förutsätter att vi kan minska koldioxidutsläppen med elbilar. Koldioxidutsläpp beräknas genom att köra samma sträcka med en Nissan PULSAR (en bensindriven bil i likvärdig kvalitet).
Det är olika från fall till fall.
Den verkliga eltaxan är olika vid olika kontrakt. Den kan även skifta över tid på dygnet. Därför ska denna tjänst endast användas som en vägledning.

REGIONAL RANKING

Fråga Svar
Hur klassificerar ni Platina, Guld, Silver och Brons?
Vi rankar dem baserat på listan över den genomsnittliga månatliga energikostnaden. Platina: topp 20 % Guld: topp 20–50 % Silver: 50–80 % Brons: mindre än 80 %.
Det är nu september, men rankingen för augusti visas fortfarande.
När dina data för september överförs till vårt center kan du se rankingen för september från nästa åtkomsttillfälle. Eftersom rankingen beräknas en gång om dagen måste du gå tillbaka dagen efter att informationen överfördes.

VÄRLDSRANKING

Fråga Svar
Vad är skillnaden mellan månadsvis, veckovis och daglig ranking?
Definitionerna är som följer. Månadsvis: Rankingen baseras på det värde som beräknas varje månad. Den visar ett ackumulerat värde. Endast energikostnaden visar ett medelvärde. Ett nytt värde beräknas nästa månad. Värdet uppdateras varje dag så att du kan se förloppet.
Det finns tre typer av ranking på hemsidan för datorer: månadsvis, veckovis och daglig ranking. Vad finns tillgängligt i informationsflöden?
Daglig ranking är tillgänglig.
Jag fick ingen världsranking även om jag har anmält mig.
Om kördata inte uppdateras efter mer än 7 dagar kommer den inte längre att beräkna värdet för daglig ranking. Det tar några dagar att visa uppladdade kördata.
Vad står trädikonen för?
Trädikonens storlek står för det inlästa antalet ekoträd i Nordamerika, Europa och Japan.
   

Logga in från en mobil enhet

Fråga Svar
Vad är ”Kom ihåg mig”?
När du har konfigurerat ”Kom ihåg mig” behöver du inte ange ditt användar-ID och lösenord varje gång, men du måste logga in manuellt.
Vad är ”Håll mig inloggad”?
När du väl har konfigurerat ”Håll mig inloggad” på NissanConnect EV-appen, kommer du automatiskt att omdirigeras till din instrumentpanel. För att kunna välja bort detta alternativ ska du logga ut från appen.