Vad är Apple CarPlay?

Apple CarPlay är ett säkrare sätt att använda din iPhone i bilen. Apple CarPlay tar de saker som du vill göra med din iPhone under körning och placerar dem direkt på bilens inbyggda display. Du kan få vägbeskrivningar, ringa samtal, skicka och ta emot meddelanden och lyssna på musik. Koppla bara in din iPhone och kör.
För mer information kan du besöka webbplatsen för Apple Carplay.

Vilka Nissan-modeller stöder Apple CarPlay™?

För att se vilka modeller som är utrustade med Apple CarPlay™, kan du besöka https://www.nissan.se/agande/nissan-infotainmentsystem/nissanconnect-utrustade-bilar.html. Eftersom nya Nissan-modeller utrustas med CarPlay, kommer Nissan att meddela tillgänglighet. Varje Nissan-modell måste utformas specifikt för Apple CarPlay och därför är modeller som säljs innan Nissans introduktion av CarPlay inte kompatibla.

Vilka enheter (telefoner) är kompatibla med Apple CarPlay?

För att använda CarPlay behöver du en iPhone 5 eller senare med iOS 7.1 eller senare. Apple CarPlay är inte kompatibelt med andra enheter än Apple (Android/Windows).

Var hittar jag Apple CarPlay-appen?

Det finns ingen app för Apple CarPlay. Det är en del av iPhone Operating System (iOS) (inbyggt i telefonen) för alla iPhone 5 och senare modeller. Se till att ha den senaste mjukvaran installerad på telefonen för att få bästa resultat. Siri måste också vara aktiverad i Inställningar.

Hur aktiverar jag Apple CarPlay i inställningar på min iPhone?

När du inte kör och kopplar in din telefon första gången, kommer du att se ett popupfönster som frågar om du vill ansluta till bilen när telefonen är låst.

Se också till att Siri är aktiverad. Gå till Inställningar > Allmänt > Siri. Dra knappen till höger för att aktivera Siri.

Klicka på denna länk för att få mer information om hur du konfigurerar CarPlay med din iPhone.

Hur länkar jag min smartphone till Apple CarPlay-systemet?

Du behöver koppla in en Apple-certifierad USB-kabel till USB-porten.

Apple CarPlay kommer endast att fungera på telefonen när den är kopplad till USB1. USB2 kommer inte ansluta till Apple CarPlay.

Varför behöver jag använda en USB-kabel med min iPhone?

Apple CarPlay kräver för närvarande användning av en Apple-certifierad USB-kabel.

Kan jag fortfarande streama ljud med Bluetooth för iPhone?

Ljud med Bluetooth kan inte användas från enheten som är kopplad med USB-kabel och använder Apple CarPlay. Du kan streama musik via Bluetooth från en annan enhet. Du kan välja Bluetooth eller andra källor.

Stöder Apple CarPlay-apparna flera olika telefoner och enheter?

Ja, men bara en telefon åt gången. Bilens system (huvudenhet) kände bara igen den iPhone som var kopplad till USB-porten.

För att byta till en annan iPhone behöver du koppla den till USB-porten och följa instruktionerna på skärmen.

Var kan jag hitta Apple CarPlays villkor?

Genom att använda Apple CarPlay bekräftar du följande: Apple CarPlay är en tjänst som tillhandahålls av Apple Inc. under dess villkor. Nissan är därför inte ansvarigt för Apple CarPlay eller dess funktioner/applikationer. När du använder Apple CarPlay överförs viss information från din bil (inklusive dess position) till din iPhone. När det gäller Nissan är du fullt ansvarig för din och någon annan persons användning av Apple CarPlay.

Kommer min iPhone® att laddas när den är ansluten till USB-kabeln?

Ja, men den kan ladda långsammare än normalt beroende på användningen av CarPlay (många appar som körs: navigation, musik och meddelanden ...).

Behöver min telefon låsas upp för att använda CarPlay?

Nej. Första gången som du ansluter din telefon kommer den att fråga om tillstånd för CarPlay att användas när telefonen är låst. För att ändra denna inställning kan du när som helst gå till Inställningar-->Allmänt-->CarPlay. Välj bilen och sedan kan du växla mellan inställningen av/på.

Behöver jag ett mobilabonnemang?

För att alla funktioner i Apple CarPlay ska fungera korrekt är det nödvändigt att ha en kompatibel iPhone, en mobilanslutning och ett mobilabonnemang. Vissa funktioner kommer att fungera utan dataanslutning (3G eller 4G).

Funktionalitet/appar/mjukvara/hårdvara

Funktionaliteten i Apple CarPlay kan försämras eller upphöra att fungera om det sker förändringar i operativsystemet, hårdvaran, mjukvaran eller andra tekniker som krävs för att sköta systemet som är utanför Nissans kontroll. Ändringar av statliga regleringar kan också påverka funktionaliteten för Apple CarPlay.

Problem med funktionaliteten. Långsam laddning.

När Apple CarPlay används påverkas systemets prestanda av styrkan i mobiltelefonens anslutning eller telefonens prestanda. Om systemets prestanda försämras:
•Kontrollera mobilens anslutningsstyrka. Om den är låg ska du vänta tills du har en starkare signal
•Koppla ner och återanslut din telefon
•Stäng alla appar och starta om dem
•Stäng av din iPhone och sätt sedan på den igen

Det går inte att starta Apple CarPlay trots att det är kopplat till bilen. Även andra problem med funktionaliteten.

1. Det är rekommenderat att använda den Apple-certifierade kabeln som levererades med din telefon och att bekräfta att den senaste mjukvaruversionen är installerad.
2. Bekräfta att USB-kabeln är ansluten till korrekt USB-port. Anslut USB-kabeln till USB1-porten.
3. Bekräfta att Apple CarPlay är aktiverat i menyn Inställningar-->Allmänt på din iPhone.
4. Enheten är inte kompatibel med CarPlay. 

Kontrollera kraven för kompatibilitet.

Har inte åtkomst till Siri när jag använder reglaget på ratten.

1. Kontrollera att du trycker och håller inne knappen för att prata på ratten och inte bara trycker på den.
2. Inställningen för Siri är inte aktiverad på telefonen. Aktivera Siri på din telefon.
3. Se till att du använder en Apple-certifierad kabel. Kabeln kanske inte är korrekt ansluten. Koppla ur och koppla in USB-kabeln och se till att den är ansluten till USB-porten

Jag kan inte kontrollera rätt volym.

Volymkontrollerna (knapparna på ratten eller volymknappen) används för att kontrollera ljudvolym, volym för ringsignal och volym för Siri/vägledning beroende på vad som för tillfället hörs i bilens högtalare. Volymjusteringen ska återgå till standardvolym/musikvolym när tjänsten för vägledning/Siri är avslutad. I vissa fall kanske du behöver vänta för att justera musikvolymen.

Om du ser att du kontrollerar vägledningsvolymen istället för musikvolymen, ska du bekräfta att skärmen på din iPhone är avstängd. Du kan också sätta telefonen på ljudlös för att optimera prestandan.

Apple Maps kontroller är svåra att hitta.

Du får åtkomst till Apple Maps kontroller genom att peka på skärmen. Stäng av ljudet, zooma, 3D-karta, etc.

Hur går jag ut från CarPlay?

För att använda Nissans gränssnitt ska du trycka på en av de hårda knapparna till vänster på skärmen eller på en av de hårda knapparna bredvid Display commander (skrollreglaget).

För att avsluta Apple CarPlay måste du koppla från din USB-kabel.

Var är mina andra appar? Kalender/E-post/Facebook/Waze/NissanConnect

Apple kontrollerar vilka appar som är kompatibla.

Fler appar kan bli tillgängliga med framtida mjukvaruuppdateringar för Apple.