EXPERIENCE NISSAN

TRÄD IN I SPÄNNANDE BERÄTTELSER INSPIRERADE AV NISSANS INNOVATION

ALLA NISSAN-BERÄTTELSER

VAD ÄR COP21?

COP21 är det 21:a årliga klimatmötet där länder från hela världen deltar i avgörandet av nästa steg i kampen mot klimatförändringarna.

TOPPMÖTET COP21


Frankrike är värdlandet för den 21:a FN-konferensen om klimatförändringar som äger rum mellan den 30 november och den 11 december 2015 mellan Paris och Le Bourget.

UTMANINGEN


COP21 har åtagit sig utmaningen att förhindra att temperaturerna stiger mer än 2°C fram till år 2100. Ett annat uppdrag är att börja fördela medel från den Gröna klimatfonden. Konferensen kommer att diskutera nya metoder för att minska utsläppen av växthusgaser och hjälpa länder att anpassa sig efter förordningar gällande klimatförändringar.

ALLIANSEN RENAULT-NISSAN DELTAR

100% ELDRIVEN TAXISERVICE

Alliansen Renault-Nissan kommer att introducera sin första eldrivna taxiservice vid FN:s klimatkonferens. 200 stycken 100% eldrivna Nissan LEAF, Nissan e-NV200 och Renault ZOE kommer att transportera evenemangets 20.000 deltagare mellan Paris och Le Bourget.
Målet är att erbjuda en innovativ mobilitetslösning som är mer skonsam mot miljön.

ALLIANSEN RENAULT-NISSAN PÅ KONFERENSEN

MARKNADSLEDANDE INOM ELBILAR

Elektrisk rörlighet är en av lösningarna i kampen mot den globala uppvärmningen. Som ledare inom elbilar har alliansen Renault-Nissan beslutat sig för att stödja COP21.

Renault-NISSAN och koldioxidutsläpp

ALLIANSEN RENAULT-NISSAN PÅ MÄSSAN

MILJÖMÄSSAN COP21

Alliansen Renault-Nissan kommer att finnas på plats på miljömässan COP21 i Grand Palais mellan 4 och 10 december 2015.

Alliansen Renault-Nissan vill bjuda in besökare att provköra sina 100% eldrivna bilar och kommer även att hålla konferenser och debatter på temat ''elektrisk mobilitet'' vid detta gratisevenemang som är öppet för alla.

Renault-NISSANs deltagande i COP21

ÅTAGANDE FÖR FÖRÄNDRING

VÄRLDSLEDANDE INOM 100% ELEKTRISK MOBILITET

Som en ledare inom 100% elektrisk mobilitet arbetar Renault-Nissan-alliansen dagligen
med att nå sina miljömål och som en del av "Blue Citizenship"-visionen strävar Nissan
efter att minska sin miljöpåverkan och konsumtionen av naturresurser till följd av sin
globala verksamhet.

NISSAN ÄR EN PIONJÄR
INOM UTVECKLINGEN AV
SMARTA STÄDER

Som en av ledarna inom e-rörlighet, ägnar sig Nissan åt att utveckla teknik och strategier som kommer att minimera koldioxidavtrycket för sina fordon. Med hjälp av Nissans åtagande kommer smarta städer att bli verklighet.

NOLL UTSLÄPP


Som en av ledarna inom 100% elektrisk mobilitet har Nissan ett åtagande gentemot kommande generationer att minska sina fordons CO2-utsläpp genom att utöka utbudet av 100% eldrivna bilar som inte släpper ut något under färd.*
* Inget CO2-utsläpp eller reglerade luftföroreningar släpps ut under färd, i enlighet med NEDC.

Elbilsbatteri


Nissan forskar och arbetar kontinuerligt för att göra sina batterier till elbilarna så avancerade och effektiva som möjligt. Nissan har nyligen startat tillverkningen av den 3:e generationens 30 kWh-batteri med kemiska förbättringar och mer effekt. Nissan lanserar även ett nytt dotterbolag för återvunna batterier.

NÄTVERK AV SNABBLADDARE


Nätverket för snabbladdning lanserades i oktober 2013 i England och Irland och bidrar till EU:s mål om minskade CO2-utsläpp med 60%. Detta pilotnätverk av snabbladdningsstationer som levererar el till elfordon täcker de viktigaste vägarna i båda länderna.

laddningsstationer


Som en av ledarna gällande utveckling av infrastrukturen, har Nissan varit med om att installera mer än 2.300 snabbladdare runt om i Europa. År 2020 förväntas siffran ligga på 5.500 stycken. Nissan har åtagit sig att göra hållbar körning tillgänglig för alla och använder ett kollaborativt partnerskap med andra innovativa företag.

''Vehicle to grid''


Nissan driver på projektet ''vehicle to grid'' (V2G) i några europeiska städer, innan en stor igångsättning i hela Europa är möjlig. Utöver tillgång till förnybar energi, kan förarna ansluta sina elbilar till elnätet under billigare tariffperioder och sedan använda den el som lagras i bilens batteri antingen hemma, när du kör, eller till och med för att sälja tillbaka till nätet.

Framtidens bensinstation


Runt år 2020 kommer det finnas närmare en miljon elbilar ute på vägarna. Som en av ledarna inom eldrift, är Nissan väl förberedd på denna framtida transportutveckling. Nissan samarbetar med världsberömda arkitekter och utvecklare i syfte att omvandla laddinfrastrukturen som ett hållbart, innovativt centrum för moderna förare.

Luftkvalitet


Luftföroreningar har har blivit ett stort problem, särskilt i storstäderna. Som svar är e-rörligheten den nödvändiga, positiva transportlösningen för att motverka dessa problem. Som en av ledarna inom 100% eldrift, har Nissan åtagit sig att att uppfylla denna trovärdiga nollutsläppsvision.

Bilar som banar vägen för en elektrisk revolution. Nissans breda utbud av elbilar gör att du enkelt kan uppleva och njuta av en bil som ger nollutsläpp under färd. Det är dags att upptäcka vad elektrisk mobilitet verkligen handlar om

ELEKTRISKT MÅNGSIDIGHET

UPPTÄCK NISSAN e-NV200

ELEKTRISKT FAMILJEDRÖM

UPPTÄCK NISSAN LEAF

INNOVATIV TEKNIK FÖR ÄNNU MER KÖRGLÄDJE

Nissan förbättrar kontinuerligt din körupplevelse med mer innovativ teknik.

UPPTÄCK NISSAN INNOVATION